Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych - strona 2

note /search

Grzesiuk (Efektywne porozumiewanie się)

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1687

kontaktu i umiejętności interpersonalnych. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Anna Tyszko. Notatka składa się z 7 stron. Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych L. Grzesiuk Umiejętności menedżera: Efektywne porozumiewanie...

Grzesiuk (Konflikty)

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1750

kontaktu i umiejętności interpersonalnych. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Anna Tyszko. Notatka składa się z 2 stron. Grzesiuk - Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów ...

Grzesiuk r.1.

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

kontaktu i umiejętności interpersonalnych. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Anna Tyszko. Notatka składa się z 4 stron. Rozdz. I Człowiek jako nadawca i odbiorca wpływu społecznego. Rodzaje wpływu społecznego 1. POJĘCIE WPŁYWU SPOŁECZ...

Grzesiuk r.2.

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1316

kontaktu i umiejętności interpersonalnych. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Anna Tyszko. Notatka składa się z 3 stron. Rozdz. II Uwarunkowania zachowań społecznych. ♠ Człowiek jest istotą społeczną” jesteśmy przez ludzi kształtowani i...

Grzesiuk r.3.

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 994

kontaktu i umiejętności interpersonalnych. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Anna Tyszko. Notatka składa się z 2 stron. rozdział III Manipulacyjne techniki wywierania wpływu społecznego

Psychologia kontaktu- efektywne porozumiewanie się

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1967

Rozdz. IV Efektywne porozumiewanie się Na porozumiewanie się przeznaczamy poza godzinami snu ok. 70% czasu, w tym 32% zajmuje nam mówienie i 42-57% słuchanie. Proces komunikowania się w bezpośrednich kontaktach jesteśmy zarazem nadawcą i odbiorcą - komunikacja dwukierunkowa kiedy pełnimy tylko ...

Umiejętności menedżera

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2002

Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych L. Grzesiuk Umiejętności menedżera: Skuteczne słuchanie Autorka notatek: Edyta Bugajska Umiejętność słuchania bywa traktowana jako najważniejsza zdolność, jaką powinien posiadać menedżer. Słuchanie jest podstawowym sposobem ułatwiającym lud...

Informacje zwrotne

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288

Udzielanie informacji zwrotnych. Wypowiedzi generalnie mogą być konstruktywne (wzmacniają więź) niekonstruktywne (ranią, powodują obronę, oddalenie) Warunki dot. informacji zwrotnych : Dot.. konkretnych zachowań (nie ogólnych właściwości) Opisujące uczucia nadawcy (nie wyrażające ocen, rad) D...

Johnson 'Podaj dłoń'- pomaganie i akceptacja

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1834

Psychologia kontaktu (Johnson) Pomaganie i akceptacja (część III) I. Pomocne sposoby słuchania i odpowiadania. Nie możemy rozwiązać problemu innego człowieka. 2 czynniki wpływające na skuteczność odpowiedzi: Intencje, z jakimi odbiorca jej udziela. Forma samej odpowiedzi. Z tych 2 czynników i...

Komunikacja w organizacji

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2023

Komunikacja interpersonalna to jedna z podstawowych form kontaktu między ludźmi, dlatego wykorzystywanie zasad i reguł obowiązujących w tej komunikacji prowadzi do zaspokojenia ludzkich potrzeb, którymi między innymi są chęć ...