Grzesiuk r.1.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grzesiuk r.1. - strona 1 Grzesiuk r.1. - strona 2 Grzesiuk r.1. - strona 3

Fragment notatki:

kontaktu i umiejętności interpersonalnych. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Anna Tyszko. Notatka składa się z 4 stron.
Rozdz. I Człowiek jako nadawca i odbiorca wpływu społecznego. Rodzaje wpływu społecznego
1. POJĘCIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO ♠ Wywieranie wpływu jest powszechną właściwością wszelkich stosunków interpersonalnych. Niezależnie od wieku, płci, ról, cech, rodzaju związków łączących ludzi obie strony wpływają na siebie i są odbiorcami wpływu. ♣ W bezpośrednicj kontaktach interpersonalnych każde zachowanie jest jednocześnie (Grzesiuk i Tryjarska)
reakcją na zach. partnera
bodźcem do kolejnego zachowania partnera
wzmo cnieniem jego zachowania
♥ Głównym narzędziem wpływu jest proces porozumiewania się ludzi (za pomocą słów i komunikowanie bezsłowne)
♦ wywieranie wpływu możemy rozpatrywać
na płaszczyźnie obiektywnych faktów
na płaszczyźnie subiektywnej percepcji
Płaszczyzny nie muszą się pokrywać!
♠ Dostrzeganie wzajemnego wpływu jest utrudnione z kilku powodów
wpływ jest bardzo subtelny lub zachodzi poza naszą świadomością
zakłócenia na poziomie interpretacji zachowań i wyników działań własnych i cudzych
♠ Wpływ bezpośre dni (jednostka - jednostka lub jednostka - grupa), może powodować
zmiany w poziomie aktywności
zmiany w obrębie procesów psychicznych (emocjonalno - motywacyjnych i poznawczych)
zmiany zachowania
zmiany sytuacji danej osoby (stosunków z otoczeniem)
Schemat
zachowanie osoby A ⇒ myśli, uczucia osoby B ⇑ ⇓
myśli, uczucia osoby A ⇐ zachowania osoby B Istota interakcji = wzajemność ♣ Wpływ pośredni - jednostronny, teoretycznie możliwe jest działania zwrotne, ale jest ono odroczone w czasie (środki masowego przekazu)
♥ Oddziaływanie zamierzone - gdy nadawca chce osiągnąć pewien cel, który może być osobisty - wynika z indywidualnych dążeń jednostki, mogą być zaspokojone w kontaktach interpersonalnych prospołeczny - mogą mieć na uwadze dobro innych osób, grup społ., instytucji, idei. (np. WOŚP) aspołeczny - wyłudzanie pieniędzy, sprzedawanie bubli. Nadawcy wiedzą dokładnie, co chcą osiągnąć, środki opierają na rozpoznaniu właściwości odbiorców i znajomości reguł życia społ. ♦ Skutki uboczne w działaniach, które wydają się być w pełni kontrolowane - np. rodzice wysyłają dziecko na kolonie, aby się usamodzielniło, a ono cierpi z tęsknoty i utraty poczucia bezpieczeństwa.
♠ Mechanizmy wywierania wpływu: naśladownictwo i wzmocnienia ♣ Modelowanie / uczenie się obserwacyjne - jednostka nie kopiuje wiernie zachowań innych, lecz uczy się ich sensu, który wyraża w dostępny dla siebie sposób. Modelami stają się osoby, które posiadają pewne atrakcyjne dla jednostki właściwości. Proces ten zachodzi w dużej mierze na poziomie nieświadomym efekty mogą być zamierzone i niezamierzone.


(…)

… stanowiska są prezentowane zaraz po sobie to wystąpi efekt pierwszeństwa. Gdy jest przerwa - efekt świeżości. ♠ Najbardziej podatni na wpływ są:
dzieci
kobiety
osoby o niskiej inteligencji
w wieku 18 - 25 lat
z niską samooceną
z poczuciem zewnętrznej kontroli
♣ Centralna strategia perswazji - gdy uważnie słuchamy i analizujemy argumenty, gdy ludzie posiadają zdolności i motywację do koncentracji. Zmiany…
… behawioralna - zdolność wywoływania obiektywnych, pożądanych zmian w zachowaniu innych ludzi.
Kontrola poznawcza - kontrolowanie sytuacji, zachowania innych, przewidując rozwój sytuacji, reakcje innych ludzi lub własne. Polega na zmniejszaniu stopnia nieokreśloności otoczenia z punktu widzenia jednostki. ♠ Są ze sobą powiązane.
Poczucie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
♣ Osoby z wew. poczuciem kontroli…
…, decydują o niej kompetencje oraz zaufanie oraz przypisywane intencje. Może ulegać zmianom pod wpływem takich cech jak: pozycja społeczna, rasa, atrakcyjność fizyczna, sposób mówienia. Nie ma uniwersalnego modelu wiarygodnego nadawcy - zależy od odbiorcy.
Argumenty emocjonalne i racjonalne - większość argumentów zawiera obydwie cechy, odwoływanie się do strachu jest skuteczne, jeśli jednocześnie podane…
… między widzem a prezenterem - poczucie bliskości, zażyłości, przyjaźni, jest to interakcja paraspołeczna, bo jednostronna. Mogą to być programy informacyjne albo talk show'y. Owa zażyłość prowadzi do częstszego oglądania, zaufania do osoby podającej informacje. Krańcowym przypadkiem może być uzależnienie od TV.
♦ Zmiana przekonań osiągnięta za pomocą perswazji nie gwarantuje zmiany zachowań.
Grzesiuk…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz