Grzesiuk (Konflikty)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grzesiuk (Konflikty) - strona 1 Grzesiuk (Konflikty) - strona 2

Fragment notatki:

kontaktu i umiejętności interpersonalnych. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Anna Tyszko. Notatka składa się z 2 stron.
Grzesiuk - Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych Istota konfliktów : sprzeczność przekonań / interesów.
Konflikty (w zależności od ilości stron) : wewnętrzne, interpersonalne, międzygrupowe .
Konflikty są zjawiskiem nieuniknionym, ale wcale nie muszą być negatywne. Można za pomocą odpowiedniego postępowania uczynić je konstruktywnymi.
Przebieg konfliktów interpersonalnych : konflikty jawne (obie strony przyznają, że istnieje między nimi konflikt, potrafią go określić)
konflikty ukryte („tłumione”, ale widać to w :
ograniczeniu kontaktów, rozbieżnościach między zachowaniem werbalnym, a niewerbalnym
silnych reakcjach na słabe bodźce (np. złość na głośno zamknięte drzwi) )
Założenia co do powstawania konfliktów strony pozostają w kontakcie
wzajemne zachowania partnerów są oceniane z punktu widzenia ich własnych celów / wartości
strony oceniają zachowanie partnerów jako niekorzystne lub zagrażające realizacji własnych celów
przypisywanie winy za zaistniałą sytuację drugiej stronie, a nie czynnikom losowym
Źródła konfliktów interpersonalnych Spory o dobra symboliczne , lub materialne .
W firmach o : podział dóbr, sprawowanie kontroli i koordynację działań (współodpowiedzialność frustruje?)
Zniekształcenia percepcyjne : Lustrzane odb icie (każda ze stron ma poczucie, że jest ofiarą)
Mechanizm źdźbła i belki (idealizowanie siebie i deprecjonowanie drugiej strony)
Podwójne normy (te same zachowania u różnych stron są różnie oceniane : oni nie mają tego prawa zrobić, ale my tak)
Biegunowe myślenie (czarno-białe obrazy sytuacji)
Style rozwiązywania konfliktów Unikanie (Unikanie zajmowania się konf, lub zaprzeczanie jego istnienia. Żadna ze stron nie ma szans na zaspokojenie swoich potrzeb. Styl preferują osoby, które źle znoszą napięcie, miały trudności z zastosowaniem innych stylów)
Rywalizacja (Silne dążenie do obrony własnego interesu i lekceważenie interesów drugiej strony. Wygrywa silniejszy)
Dostosowywanie się (Rezygnacja z obrony własnych interesów. Gdy druga strona silniejsza, lub liczymy, że kiedyś się odwzajemni)
Współpraca (Silne dążenie do obrony własnych interesów i zrealizowania celów partnera. Konflikt jako wspólny problem)
Kompromis (Częściowe zaspokojenie interesów obu stron - ustępstwa).
Żaden sposób nie jest idealny, każdy ma swoją sytuację, w której jest właściwy. Patrz załączone inf.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz