Umiejętności społeczne - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umiejętności społeczne - charakterystyka  - strona 1 Umiejętności społeczne - charakterystyka  - strona 2 Umiejętności społeczne - charakterystyka  - strona 3

Fragment notatki:

Cywi_ska. Notatka składa się z 4 stron.
Umiejętności społeczne Naturalność nieuchronność konfliktów interpersonalnych w życiu człowieka. Są skutkiem występowania różnic między ludźmi, są efektem indywidualności, autentyczności. Brak konfliktów może być objawem stagnacji. Konflikty mogą przyczynić się do rozwoju …?
Rozumienie pojęcia „konflikt” (1. confliktus - zderzenie, które w relacjach interpersonalnych może dot. np. dążeń czynności, celów, poglądów, przekonań, postaw interpersonalnych, wartości, tendencji oczekiwań; 2. W precyzowaniu pojęcia konflikt podkreśla się znaczenie przeszkód, które napotkają uczestnicy konfliktu; 3. Rywalizacja, konkurencja, napiecie, agresja, walka, antagonizm; 4. confligera - wpadnięcie na siebie w spór, dyskusję, walkę.
Destruktywne i konstruktywne oddziaływanie konfliktów w życiu jednostki.
Sposoby rozwiązywania konfliktów grupowych:
- ja zyskuję - inny traci: (w którym lekceważone są prawa, potrzeby, pragnienia drugiego człowieka, a eksponowane swoje własne).
- ja tracę - inny zyskuje: (w tej sytuacji człowiek lekceważy samego siebie, pozwalając na uszczuplenie swoich praw, nierespektowanie przez innych własnych potrzeb, dążeń).
Destrukcja: walka, bójka, rzucanie, kopanie
Pośrednie: skarżenie, nastawianie przeciwko komuś, niszczenie przedmiotów należących do danej osoby.
Szykana - pomniejszanie znaczenia przeciwnika, jego wartości, zmniejszanie szans na uzyskanie profitów przez daną osobę.
Sabotaż - świadome działanie dywersyjne mające na celu szkodzenie interesom przeciwnika, podważanie jego autorytetu, wadliwe wykonywanie obowiązków, dezinformowanie.
Bojkot - np. strajk; polega na całkowitym lub częściowym zaniechaniem czynności, które miałyby służyć interesom innych grup uznanych za wrogie.
Bardzo silne negatywne napięcie emocjonalne przeżywane przez uczestników, świadków konfliktów powodujące niejednokrotnie do koncentracji uwagi, jasnego myślenia.
Transmisje nieprawidłowych form zachowania, a w związku z tym przejmowanie niewłaściwych a nawet patologicznych form zachowania.
Negatywne rzutowanie na pojęcie „ja jednostki”, na jej samooceną poczucia wartości.
Utrata wzajemnego zaufania partnerów do siebie prowadzącego do rozluźnienia czy zerwania więzi łączących, wycofanie się relacji interpersonalnych, które niejednokrotnie pojmowane są jako trudne. Dystres - zły stres - wywołany przez negatywne uczucia, rodzi silne napięcie emocjonalne.
Konflikty o takim charakterze są często źródłem kolejnych konfliktów, potęgują postawę wrogości, antagonizmów. Konstruktywny konflikt Wiążę się z wypracowaniem rozwiązania z partnerem typu: ja zyskuję - ty zyskujesz. Rozwiązanie to uwzględnia potrzeby pragnienia interesy obu stron, wspólne dążenie do rozwiązania konfliktu. Konflikt powstaje, bo nie umiemy się różnić, mamy przekonanie, że wszyscy muszą być tacy sami.


(…)

… dziecięcym nabierają szczególnie rozwojowego wymiaru stanowiąc jeden z najważniejszy pokazywanie egocentryzmu, zdobywanie wiedzy o sobie i o innych, o swoich możliwościach, poznajemy potrzeby innych. Rozwój społecznych emocjonalnych, intelektualnych umiejętności dzieci,
Stymulowanie umiejętności emocjonalnych - rozwija umiejętność panowania nad emocjami, opanowanie złości, gniewu. Stymulowanie umiejętności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz