Psychologia emocji i motywacji - strona 4

Pięć trybów empatycznego pobudzenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

Pięć trybów empatycznego pobudzenia: Mimikra motoryczna i dodatnie sprzężenie zwrotne Klasyczne warunkowanie Bezpośrednie kojarzenie cechy ofiary lub jej sytuacji z własnym, bolesnym doświadczenie Kojarzenie pośrednie (zapośredniczone przez sem...

Teoria zachowania zasobów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3143

Teoria zachowania zasobów (S.E. Hobfoll)Stres w ujęciu teorii Hobfolla Założenia teorii zachowania zasobów (COR): Ludzie dążą do uzyskania, utrzymania i ochrony tego, co jest dla nich cenne. Ludzie starają się dbać o to, co jest dla nich cenne Stres pojawia się, gdy: istnieje groźba utraty zaso...

Style radzenia sobie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1477

Style radzenia sobie (CISS) Nastawione na problem (zadaniowe) -tendencja do podejmowania wysiłków zmierzających do rozwiązania problemu poprzez poznawcze przekształcenia lub próby zmiany sytuacji. Główny nacisk położony jest na zadanie lub planowanie rozwiązania problemu Nastawione na emocje - tend...

Techniki relaksacyjne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Techniki relaksacyjne Do najczęściej stosowanych technik autogennej relaksacji należą: Relaksacja neuromięśniowa Medytacja Kontrolowane oddychanie Biofeedback -różne formy biologicznego sprzężenia zwrotnego Techniki relaksacyjne Stosowanie technik relaksacyjnych: Może wywołać chwilowy stan tr...

Zespół stresu pourazowego - Psychobiologiczne konsekwencje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 924

Zespół stresu pourazowego Psychobiologiczne konsekwencje Długotrwałe utrzymywanie się reakcji stresowej prowadzi do złożonych konsekwencji psychobiologicznych, m.in: dysocjacja -wyłączenie się z zewnętrznego świata i skierowanie uwagi na bodźce płynące ze świata wewnętrznego pierwszą reakcją na ut...

Teorie emocji i motywacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1687

Teorie instynktów - motywacja jako gotowość do wykonania utrwalonych wzorców zachowania Psychodynamiczna teoria motywacji -popędy, redukcja napięcia jako mechanizm motywacyjny Behawiorystyczna teoria motywacji -zależność między wzmocnieniem a gotowością do podjęcia zachowania

Emocjonalne podejście do jedzenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

. Głód i jedzenie Skąd wiemy, co jeść? Jemy po to, by: -Uzyskać energię -tłuszcze, węglowodany, białka -Uzyskać materiał do budowania komórek oraz tworzenia potrzebnych substancji chemicznych (np. neuroprzekaźników) -aminokwasy, minerały, witaminy, Dobór pokarmów: -Wrodzone preferencje smakowe...

Wyznaczniki natężenia skłonności do autoprezentacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Wyznaczniki natężenia skłonności do autoprezentacji Jesteśmy tym bardziej motywowani do autoprezentacji: a) im silniej wierzymy, że sposób spostrzegania nas przez innych ludzi decyduje o osiągnięciu naszych celów (szczególnie gdy osiągani...

Maria Jarymowicz - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

MARIA JARYMOWICZ - DOCIEKANIA NAD NATURĄ EMOCJI: O EMOCJACH POZA ŚWIADOMOŚCIĄ I EMOCJACH POZA SPONTANICZNOŚCIĄ. Emocje - wszelkie procesy mniej lub bardziej doraźnych czy trwałych ustosunkować o charakterze podmiotowych lub pozapodmiotowym (automatycznym - to nie moja wola decyduje o reakcji). leD...

Błąd Kartezjusza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Błąd Kartezjusza Zarówno działanie, jak i brak emocji i uczuć wpływa na procesy rozumowania; pewne aspekty procesów emocjonalnych i uczuciowych są niezbędne do funkcjonowania racjonalności. Umysł ludzki opiera się na kilku systemach mózgowych, które współpracują ze sobą na licznych płaszczyznach s...