Wyznaczniki natężenia skłonności do autoprezentacji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Wyznaczniki natężenia skłonności do autoprezentacji - strona 1  Wyznaczniki natężenia skłonności do autoprezentacji - strona 2

Fragment notatki:

Wyznaczniki natężenia skłonności do autoprezentacji Jesteśmy tym bardziej motywowani do autoprezentacji:
a) im silniej wierzymy, że sposób spostrzegania nas przez innych ludzi decyduje o osiągnięciu naszych celów (szczególnie gdy osiąganie celów ma charakter publiczny, inni kontrolują możliwość osiągnięcia celu, -przełożeni; złudzenie szefa -oczekujemy kontaktów z tymi innymi także i w przyszłości);
b) im bardziej zależy nam na tym celu(np. wskutek jego niedostępności, konkurencji ze strony innych przy ubieganiu się o pracę)
c) im bardziej zależy nam na aprobacie innych (wskutek ich atrakcyjności, wskutek naszych kłopotów z samooceną lub silnej osobowościowej potrzebie aprobaty społecznej)
d) im większa jest rozbieżność między pożądanym a rzeczywistym obrazem naszej osoby, jaki mają inni (np. kiedy ponieśliśmy niedawno porażkę, szczególnie publiczną, lub inni byli świadkiem sytuacji, w której “straciliśmy twarz”)
e) im bardziej cechujemy się skłonnością do obserwacyjnej samokontroli zachowania (Snyder) i samoświadomością publiczną (Scheier, Fenigsteini Buss
Obronne taktyki autoprezentacji zachowania ukierunkowane na ochronę utrzymanie lub obronę zaatakowanej / zagrożonej tożsamości naszej osoby: samoutrudnianie wymówki usprawiedliwienia przeprosiny Asertywne taktyki autoprezentacji zachowania ukierunkowane na zbudowanie, pozyskanie, utrwalenie jakiejś nowej tożsamości naszej osoby ingracjacja zastraszanie autopromocja autopromocja przez skojarzenie świecenie przykładem Manipulowanie wywieranym wrażeniem przybierać może następujące postaci: autofaworyzacje - prezentacje siebie czy kierowanie wrażeniem w sposób prezentujący nas w bardzo korzystnym świetle. Możemy wyjaskrawiać cechy, które autentycznie posiadamy, lub przypisywać sobie cechy i postawy, których de facto nie posiadamy; autodeprecjacje- opisywanie siebie w taki sposób, który pozbawia nas pewnych cech lub umiejętności. Niekiedy umniejszmy pewne cechy pożądane z osobistego, czy społecznego punktu widzenia po to, aby podwyższyć wizerunek partnerów interakcji, lub w umyśle odbiorcy uruchomić interpretację nas jako "skromnych"; "ludzkich" itp. opisywanie siebie -jest to selektywne ujawnianie informacji na swój temat. Jednostka mówi czy prezentuje tylko to, co jej zdaniem wywrze odpowiednie wrażenie na słuchaczach, jednocześnie ukrywając informacje niekorzystne; wyrażanie postaw -przy pomocy krótkich, stereotypowych z reguły twierdzeń przekazujemy o sobie wiele informacji. Istotą tej techniki jest wyrażanie swojej postawy w danej dziedzinie życia w taki sposób, aby to odbiorcy "dopowiedzieli" sobie resztę na temat osoby prezentującej daną postawę;

(…)

… twierdzeń przekazujemy o sobie wiele informacji. Istotą tej techniki jest wyrażanie swojej postawy w danej dziedzinie życia w taki sposób, aby to odbiorcy "dopowiedzieli" sobie resztę na temat osoby prezentującej daną postawę;
publiczne atrybucje-jest to wyjaśnianie przyczyn występowania czy zajścia określonych zdarzeń, ale w sposób, który słuchaczom pozwoli na wyciągnięcie wniosków zgodnych z naszą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz