wykład - interakcje społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - interakcje społeczne - strona 1 wykład - interakcje społeczne - strona 2

Fragment notatki:

INTERAKCJE SPOŁECZNE Autoprezentacja strategiczna - manipulowanie wrażeniami.
Wywieranie wrażenia na uczestnikach interakcji w taki sposób postępujemy by uczestnicy ci odbierali nas w sposób przez nas oczekiwany.
E. Goffman - „Aby zrozumieć człowieka nie trzeba analizować jego wew. determinantów ale obserwować zewnętrzne zachowania, wizerunek który tworzy.” Twierdził, że wzajemne zachowania opierają się na powierzchownych wrażeniach- „Szata zdobi człowieka”.
Człowiek wpływa na sposób w jaki traktują go inni ludzie wpływając na definicję sytuacji. Wpływa na nią w ten sposób, że stwarza takie wrażenia, które doprowadzają obserwatorów do tego by z własnej woli oddziaływali zgodnie z jego oczekiwaniami. Autoprezentacja jest przydatna tak samej jednostce jak i interakcji jako takiej. Zamiast czekać na informacje o partnerze sami uczestnicy dostarczają informacji i wiedzy o sobie nawzajem.
Bazujemy na dostarczanych nam powierzchownych wrażeniach, ale to co dostrzegamy zależy również od nas samych.
T. Pittman i E Jones definiują autoprezentację strategiczną: „To takie zachowania, które wynikają z motywacji powiększania władzy i mają na celu by obserwatorzy dokonali określonych atrybucji co do dyspozycji aktora.”
W zależności od potrzeb, w sposób subiektywny dostosowujemy się do sytuacji, prezentując swoją osobę tak by zostać odebranym w sposób adekwatny. Autoprezentacja jest słaba gdy: -ludzie są bardzo zaangażowani w wykonanie zadania,
-przeważają zachowania ekspresyjne, emocjonalne- duża radość, smutek, itp.
-zachowania są rutynowe,
-kiedy osoba skoncentrowana jest na autentyczności interakcji (szczere kontakty np. terapia)
Motywy autoprezentacji: uzyskanie wpływu na partnera interakcji- zdobywanie władzy lub przewagi,
zaspokojenie potrzeby aprobaty społecznej,
potrzeby potwierdzenia własnej wartości, własnej skuteczności,
regulowanie emocji- udana autoprezentacja niweluje negatywne i wzbudza pozytywne emocje,
kształtowanie własnej tożsamości- po wielu udanych autoprezentacjach sami nabieramy większego niż dotychczas poczucia własnej wartości
Formy (taktyki) atrybucyjne polegające na przypisywaniu nam jakichś konkretnych cech:
Dwie taktyki repudiacyjne- polegające na ukrywaniu pewnych, konkretnych cech, co do których spodziewamy się, że zostaną ocenione negatywnie.
-ZASTRASZANIE - aktor próbuje przekonać obserwatorów co do tego, że jest niebezpieczny, że jest skłonny do zadania „bólu” sobie i innym. Zastraszanie jest prawdopodobne i skuteczne gdy:
związek pomiędzy uczestnikami interakcji nie jest dobrowolny a związki alternatywne nie są dostępne,


(…)

… odwrotne, korzystniejsze jest podsuwanie informacji pozwalających wyciągnąć wnioski dla nas korzystne.
-Wyrażanie postaw wobec różnych obiektów, przede wszystkim manifestowanie postaw zgodnych z oczekiwaniami odbiorców (kampania wyborcza).
-Publiczna atrybucja- analizowanie publiczne przyczyn własnych sukcesów i porażek.
-Manipulacje pamięciowe- polegają na tym, że ludzie przekręcają przebudowują…
…,
polerowanie, retuszowanie -eksperyment Caldiniego- pokrewieństwo z Rasputinem
-Strategia konformistyczna i ulegania.
-Prawienie komplementów - podnoszenie wartości własnej partnera. Umiejętność polega na mówieniu o cechach co do których partner nie jest pewny, że je posiada.
-Dbałość o otoczenie zewnętrzne-
cechy dekoracji występowanie w odpowiednim otoczeniu (antyki atrybut arystokracji),
rekwizyty - w ręku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz