Psychologia społeczna - Test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna - Test - strona 1 Psychologia społeczna - Test - strona 2 Psychologia społeczna - Test - strona 3

Fragment notatki:

Test z psychologii społecznej Test A
1.Zadanie J. Rothera? Dla człowieka najważniejsze jest:
Rodzaj wzmocnienia w wyniku zachowania instrumentalnego
2. Podstawą autoprezentacji strategicznej jest:
Potrzeba sprawowania władzy
3. Kontrwładza jest to
Zastraszenie stosowane przez słabszych w grupie
4. System analizy Balensa dotyczy?
Interakcji w grupie zadaniowej
5.Stereotyp społeczny jest to?
Uogólniona charakterystyka grupy społecznej
6. Wielkość dysonansu poznawczego zależy od Znaczenia przekonań będących w stosunku dysonansu
7. Reguła wzajemności jest podstawą techniki
Odmowa-wycofanie(,,drzwiami w twarz'')
8. Według Freuda przyczyną zachowań agresywnych jest:
Działanie instytucji agresji
 
9.nawiążanie przyjaźni sprzyja
Częste kontakty ,atrakcyjność fiz., podobieństwo, komplenentowanie, wzajemna sympatia
10.Efekt rozproszenia odpowiedzialności występuje
Gdy jest wielu świadków
11. Uprzedzenia społeczne powodują:
Podwyższenie progu wrażliwości na bodźce wywołujące zagrożenie
12. Psychologiczny wariant psychologii społ. Bada
Wpływ czynników psychologii na zachowanie człowieka
13.Konformizm grupowy jest bardziej prawdopodobny
W grupie małej
14. ,,Efekt świeżości'' oznacza
Skuteczność argumentu ostatniego w przekazie perswazyjnym
15. Długotrwała zmian postaw zapewnia
?
16. Polaryzacja grupowa odnosi się do uskrajniania początkowych stanowisk
17. W koncepcji interakji J. Thibanta i H. Keelleya poziom ,,CL'' oznacza
realny wyniki interakcji
18. ,,Burza mózgów'' jest strategią
usprawniania decyzji grupowych
19.Eksperyment naturalny
zwiększ efekt oczekiwań
20. Losowy dobór osób do grup badanych
zwiększa trwałość wewnętrzną eksperymentu
         
Test B
Zdaniem A. Bandury głównym wyznacznikiem działań ludzkich jest
Oczekiwanie skuteczności własnego działania
2.Według R. de Charmusa byciu ,,panem'' w danej sytuacji sprzyja
Skuteczność własnego działania
3.Według teorii dysonansu poznawczego zmianę postaw zapewnia Argument wiarygodnego nadawcy
 
4. Efekt Wertera opisuje
Skłonność ludzi do samobójstw
5. Najbardziej ryzykowna strategią autoprezentacji jest
Suplikacja
6. Kategoryzacja społeczna powoduje


(…)

… obrazu spostrzegania osób/powstania stereotypu społecznego
10. Najbardziej skuteczna strategią behawioralną jest Strategia zmiennych proporcji
11. ,,Efekt bumerangowy'' dotyczy
Odrzucenie argumentów bardzo rozbieżnych w stosunku do postaw odbiorcy
12. Koncentracja uwagi sprzyja
Facylizacji społecznej
13.,,Asocjacja społeczna'' jest to
Typ postawy
14. Psychologia humanistyczna jest podstawą strategii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz