Psychologia emocji i motywacji - strona 5

Cacioppo, Gardner „Emocje” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Cacioppo, Gardner „Emocje” Emocje - doświadczanie, zachowania, rozwój społeczny, procesy biologiczne. Elliot (Damasrio, 1994) - uszkodzenie przedczołowych obszarów kory, brak emocji, nieumiejętność podejmowania racjonalnych decyzji. Shizgal - afektywna wartość bodźca zależy od warunków fizjologic...

Typy motywacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1477

DOLIŃSKI, ŁUKASZEWSKI - TYPY MOTYWACJI Mechanizmy char człowieka: poszukiwanie złożoności, nowości; poznawcza ciekawość. Kruglanski - motywacja epistemiczna: ukierunkowana na poszukiwanie i uzyskiwanie informacji i wiedzy. Ludzie różnią się między sobą potrzebą poznania - skłonnością do angażowan...

Eksperymentalna psychologia emocji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

EKSPERYMENTALNA PSYCHOLOGIA EMOCJI Włączenie komponentów emocjonalnych prowadzi do modyfikacji procesu spostrzegania w kierunku zaakcentowania tych elementów otoczenia, które mają znaczenie emocjonalne. (?) Teza o percepcyjnej obronności (upośledzenie percepcyjnym bodźców emocjonalnych): McGinnie...

Inteligencja emocjonalna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Inteligencja emocjonalna. Mechanizm powstawania strachu Centralna rola w powstawaniu strachu - ciało migdałowate. Droga nerwów (interpretacja dźwięku) - ucho - pień mózgu - w...

Emocje bez spontaniczności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

JARYMOWICZ, O EMOCJACH BEZ SPONTANICZNOŚCI Poza automatycznym wartościowaniem afektywnym zachodzą procesy wartościowania świadomego, polegającego na odnoszeniu informacji do standardów oceniania (organizmalnych/ społecznych/ poznawczo-pragmatycznych/ aksjologicznych), które mogą być pochodne bądź w...

Samokontrola a emocje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952

KOFTA SAMOKONTROLA A EMOCJE Miejsce problematyki samokontroli w psychologii Jakie mechanizmy psychologiczne decydują o podejmowaniu czynności samokontroli? 1 - psychoanaliza: efektywność samokontroli zależy od cech ego; 2 - teorie autoregulacyjnej funkcji mowy Wygotski i Łuria - wszystkie czynno...

Mechanizmy obronne - omówienie - Racjonalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

MECHANIZMY OBRONNE Mechanizm obronny - nawykowe sposoby radzenia sobie z powtarzającymi się lub długotrwałymi konfliktami i frustracjami. Cele: pozytywne: utrzymanie/podniesienie szacunku dla siebie; negatywny: ucieczka/obrona przed lękiem. Odrzucanie wspomnień, które mogłyby wywołać w nas lęk; u...

Mózgowe mechanizmy emocji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1274

mózgowe mechanizmy emocji Kartezjusz - idea łuku odruchowego. Modyfikacje: działania uruchamiane przez odruch nie są wyłącznie reakcjami; ludzie i zwierzęta mają zdolność tworzenia wzorców działania typu planów. Wczesne badania Cannon, Bard - lata 20. XX wieku - koty pozbawione kory nowej mają te...

Mózgowe reakcje poznawczo-emocjonalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Mózgowe reakcje poznawczo-emocjonalne. W: P. Ekman i R. J. Davidson (Red.) Natura emocji Trzeba rozważać konkretne procesy poznawcze, nie ogólny termin „poznanie”. I „emocję” i „poznanie” nie należy traktować jako funkcję mózgu, ale jako pewne zbiory ściśle powiązanych funkcji mózgowych. Interakcja...

O przejawach faworyzowania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

O przejawach faworyzowania…” (identyfikacja z innymi, Otwartość na obcych) afekt i intelekt w rozwoju mechanizmów wartościowania świata pierwotny system afektywny: wyznacza reakcje emocjonalne automatycznie, tworzy się samoczynnie. Szybkie tempo reagowania, wyprzedzające świadomość i namysł. Powst...