Cacioppo, Gardner „Emocje” - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cacioppo, Gardner „Emocje” - omówienie - strona 1 Cacioppo, Gardner „Emocje” - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Cacioppo, Gardner „Emocje”
Emocje - doświadczanie, zachowania, rozwój społeczny, procesy biologiczne.
Elliot (Damasrio, 1994) - uszkodzenie przedczołowych obszarów kory, brak emocji, nieumiejętność podejmowania racjonalnych decyzji.
Shizgal - afektywna wartość bodźca zależy od warunków fizjologicznych i ekologicznych; działanie systemu afektywnego nie jest w pełni kontrolowane przez obiektywne cechy bodźca.
Schwarz, Strack - efekt kontrastu jest prawdopodobny wtedy, gdy jakieś ekstremalne zdarzenie służy jako standard, z którym porównywany jest bieżący stan rzeczy, podczas gdy efekt asymilacji prawdopodobny jest wtedy, gdy jakieś ekstremalne zdarzenie stanowi przedmiot oceny sam w sobie (np. kłótnia oceniana bardziej pozytywnie gdy poprzedzała ją śmierć kogoś niż gdy nie poprzedzała).
Emocje są też determinowane przez oczekiwania, przez kontekst, odległość od celu.
Teorie ocen poznawczych - ocena ważności bodźca związana z „znaczeniem relacyjnym” - wagą znaczenia w połączeniu z warunkami środowiskowymi i określonymi celami, poglądami.
Ohman - dwa typy warunkowania emocjonalnego: 1, gdy reakcje autonomiczne zachodzą w czasie, gdy kształtuje się oczekiwanie, że bodziec warunkowy następuje po bezwarunkowym; „uczenie się oczekiwania”, dostępne świadomości, rola hipokampa; 2 - warunkowanie wisceralne, wiedza o powiązaniu bodźców jest utajona; utajone warunkowanie emocjonalne, rola ciała migdałowatego.
Ocenianie poznawcze odgrywa ważniejszą rolę w przyczynowym warunkowaniu autonomicznym gdy jest oparte na wiedzy jawnej, niż gdy jest oparte na utajonej. Aktywacyjne podłoże siły motywacji (siła motywacji tym większa, im bliżej cel). Dla emocji podłoże aktywacyjne stanowi percepcja.
Moduł w systemie afektywnym wyznaczający postawy, preferencje, działania czerpie z = dwóch wyspecjalizowanych kanałów ewaluacji (system negatywnej informacji z wrażeń) i (pozytywne); jest wiele wariantów aktywacji ewaluatywnej, możliwa jest niezależność aktywacji pozytywnej i negatywnej.
Afekt nie jest nie jest niezmiennie zorganizowany na zasadzie dwubiegunowej bądź dwuczynnikowej; na strukturę reakcji afektywnych ma wpływ typ aktywacji emocjonalnych. Funkcjonują wyspecjalizowane kanały przetwarzania inf pozytywnych i negatywnych, ale ich wpływu integrują się. ISTNIEJĄ 2 SYSTEMY MOTYWACYJNE, ROZDZIELNE I ZARAZEM POWIĄZANE ZE SOBĄ.
Efekt pozytywności - przy niskich poziomach wyjściowego pobudzenia afektywnego konsekwencje pozytywności są bardziej rozległe niż konsekwencje negatywności. Tendencja do słabych pozytywnych motywacji typu zbliżanie się, przy neutralnym punkcie wyjścia. „nierealistyczny optymizm”, efekt samej ekspozycji. Tendencja do zachowań eksploracyjnych.
Efekt negatywności - Podwyższona wrażliwość na informacje negatywne, przyrost siły unikania jest szybszy, zdarzenia negatywne wywołują silniejsze reakcje emocjonalne, fizjologiczne…


(…)

… emocjonalne, fizjologiczne…
DOLIŃSKI, ŁUKASZEWSKI - TYPYMOTYWACJI
Motywacje oparte na zasadzie przywracania i zaburzania istniejącej równowagi
Zasada przywracania równowagi
Homeostaza - proces, w którym organizm przejawia reakcje ukierunkowane na utrzymanie względnej stałości swego wewnętrznego środowiska.
Hipoteza Cannona - organy peryferyjne (żołądek, jama ustna), reagują na przedłużający się stan deprywacji i wysyłają sygnały do OUN, to wytwarza uczucia głodu/pragnienia, to prowadzi do dążenia do redukcji deficytów. FAŁSZYWA.
Głód - glukoza. Stellar - ośrodek odpowiedzialny za krótkotrwałą regulację głosu znalazł w podwzgórzu. Okazało się, że reaguje on tylko na drastyczne zmiany poziomu glukozy.
System regulacji krótkotrwałej jest oparty na mechanizmach monitorowania stężenia glukozy.
System…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz