Psychologia emocji i motywacji - strona 6

Psychofizjologiczne metody badania reakcji emocjonalnych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2716

Psychofizjologiczne metody badania reakcji emocjonalnych. Emocje są przeżywane świadomie i uzależnione od procesów poznawczych. Struktury limbiczne wraz z podwzgórzem i śródmózgowiem stanowią funkcjonalną całość o zasadniczym znaczeniu dla reak...

Standardy ewaluatywne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2429

STANDARDY EWALUATYWNE: GENEZA ZASADY FUNKCJONOWANIA ROZWÓJ. Teza: proces powstawania standardów ewaluacji może mieć trzy główne źródła: - organizmalne - standardy powstają dzięki reakcjom afektywnym, stanowiącym naturalną odpowiedź organizmu na to, co dzieje się w trakcie kontaktów on - organizm. ...

Uczucia a myślenie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

UCZUCIA A MYŚLENIE: NIE TRZEBA SIĘ DOMYŚLAĆ, BY WIEDZIEĆ, CO SIĘ WOLI.  Uczucia bardziej uzależnione od procesów energetycznych, myśli od informacyjnych, Zajonc: emocje zawsze towarzyszą myślom, myśli nie zawsze towarzyszą emocjom. Decyzje - w większości przypadków informacje, którymi dysponujemy ...

Hipoteza o pierwszeństwie afektu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 672

ZAJONC, MURHY - „AFEKT, POZNANIE…” Hipoteza o pierwszeństwie afektu - już minimalna stymulacja może wywołać reakcje afektywne (nie musi być uprzedniej mediacji poznania). Globalne reakcje afektywne są bardziej bezpośrednie i w mniejszym stopniu podlegające kontroli wolicjonalnej. Paradygmat ekspozy...

Zrozumieć emocje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1456

ZROZUMIEĆ EMOCJE R. 1 PODEJŚCIA TEORETYCZNE DO EMOCJI 1. Karol Darwin - podejście biologiczne Zainteresowanie ekspresją emocjonalną jako ewentualnym źródłem dowodów ewolucji gatunku ludzkiego, ciągłości między zachowaniem ludzkim a zachowaniem innych zwierząt oraz fizycznych podstaw umysłu. Jako...

Ohme Homo automaticus czy homo sapiens - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Ohme Homo automaticus czy homo sapiens? Barnheim, XIX w. - nieświadome asymilowanie informacji, ich nieświadomy wpływ na zachowanie, nieświadome mylne interpretowanie własnych zachowań. Mega wpływ podprogowych bodźców na zachowanie, ewaluację it...