Uczucia a myślenie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uczucia a myślenie - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

UCZUCIA A MYŚLENIE: NIE TRZEBA SIĘ DOMYŚLAĆ, BY WIEDZIEĆ, CO SIĘ WOLI. 
Uczucia bardziej uzależnione od procesów energetycznych, myśli od informacyjnych, Zajonc: emocje zawsze towarzyszą myślom, myśli nie zawsze towarzyszą emocjom.
Decyzje - w większości przypadków informacje, którymi dysponujemy nt każdej z alternatyw, służą nam nie tyle do podejmowania decyzji, ile do ich późniejszego usprawiedliwiania
Osgood - komponenty emocjonalne znaczenia - wartościowanie, siła, aktywność. To część ogólnego znaczenia pojęć - „wydźwięk emocjonalny” pojęć.
Reakcje emocjonalne są nieuniknione, nie kontrolujemy odczuwania emocji. Na procesy emocjonalne wpływa bardziej kontekst otoczenia i są one bardziej całościowe.
Sądy emocjonalne mają tendencję do bycia nieodwołalnymi; bo „odczuwamy”, że są one dobrze usprawiedliwione, wierzymy naszym reakcjom
W sądy emocjonalne zamieszane jest „ja”; reakcje emocjo są trudne do zwerbalizowania, komunikowanie emocji zależy bardziej od kanałów niewerbalnych.
Reakcje emocjonalne nie muszą zależeć od procesów poznawczych
Efekt ekspozycji - wzrost atrakcyjności obiektu po kilku powtarzających się ekspozycjach
Wilson - metoda dychotomicznego słyszenia; bodźce słyszane obiektywnie (niezależnie od rozpoznania) podobały się bardziej, niż bodźce nowe.
Znacząca rola emocji w procesach przetwarzania informacji. Hyde, Jenkins - lista wyrazów, różne polecenia, potem polecenie odtworzenia. Najwięcej odtworzeń miała grupa dokonująca ocen na wymiarze przyjemne-nieprzyjemne. Dzieje się tak dlatego, że zawartość semantyczna materiału werbalnego jest silnie związana z emocjami.
Lepiej rozpoznawane przymiotniki przy poleceniu odnoszenia ich do” ja”. Keenan, Bailett: przymiotniki odnoszone do „ja” są najlepiej rozpoznawane i w najkrótszym czasie.
Oddzielenie emocji od procesów poznawczych może mieć solidne podstawy psychologiczne i biologiczne. + emocje powstają bez wysiłku, nie można ich uniknąć, są nieodwołalne, całościowe, trudniejsze do werbalizacji, a łatwiejsze do zakomunikowania i zrozumienia.
Miejsce szczególnie wrażliwe na procesy emocjonalne - miejsce sinawe. Reakcje emocjonalne mają pierwszeństwo w ontogenezie i filogenezie; dziwnym byłoby więc, gdyby były całkowicie uzależnione od poznania, które wykształciło się później.
Dwie klasy nieświadomych procesów - 1: gdy na zachowanie wpływają jedynie czynniki emocjonalne, tak jak w przypadku możliwości różnicowania bodźców przy braku procesów poznawczych; 2: przeuczenie, a stąd zautomatyzowanie się pewnych sekwencji procesu przetwarzania informacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz