Psychofizjologiczne metody badania reakcji emocjonalnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychofizjologiczne metody badania reakcji emocjonalnych - omówienie - strona 1 Psychofizjologiczne metody badania reakcji emocjonalnych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Psychofizjologiczne metody badania reakcji emocjonalnych.
Emocje są przeżywane świadomie i uzależnione od procesów poznawczych. Struktury limbiczne wraz z podwzgórzem i śródmózgowiem stanowią funkcjonalną całość o zasadniczym znaczeniu dla reakcji emocjonalnych.
Psychofizjologiczne metody badania reakcji emocjonalnych.
Pomiary psychofizjologiczne dotyczą takich reakcji, jak zmiany w pracy serca, zmiany przewodnictwa elektrycznego skóry, szybkość i głębokość oddechu, zawartość CO2 w wydychanych powietrzu, zmiany w mięśniach i trzewiach. Neuroobrazowanie. Techniki pomiaru reakcji skórnej i mięśniowej
i) reakcja elektroedermalna/ aktywność elektryczna skóry (EDA)
Zmiany przewodnictwa elektrycznego skóry, wywołane zmianami aktywności ekranowych gruczołów potowych. Stopy, dłonie. Przewodnictwo wzrasta, kiedy gruczoły napełniają się. Zmiany mogą mieć charakter fazowy lub toniczny. Wolne i długotrwałe zmiany toniczne naz. Zmianami poziomu przewodnictwa skóry (SCL); szybkie zmiany fazowe - reakcja przewodnictwa skóry (SCR).
- elektromiografia powierzchniowa (EMG) - pozwala na pomiar elektrycznej aktywności mięśni poprzecznie prążkowanych (szkieletowych). Niski poziom zakłóceń - możliwa rejestracja mikroruchów mięśni. Zainteresowanie głównie mięśniem jarzmowym większym (podnoszący kąciki ust) i mięśniem marszczącym brwi.
2. EMG A POMIARY AFEKTU
Badania dot percepcji ekspresji emocjonalnych i towarzyszących jej reakcji mięśniowych - wykrycie, że reakcje mimiczne pojawiają się bardzo szybko i w sposób automatyczny a także, że niemożliwe jest sprawowanie pełnej świadomej kontroli nad ekspresją emocjonalną. Hipoteza - system automatycznego reagowania afektywnego jest jednym z najbardziej podstawowych; reakcje mięśni twarzy kontrolowane są przez szybko działające i posiadające podłoże biologiczne tzw. Programy afektywne
Mimiczne sprzężenie zwrotne
Hipoteza - aktywność mięśni twarzy wiąże się z odczuwaniem emocji
Teoria zarażenia emocjonalnego - ludzie automatycznie naśladują spostrzegane ekspresje emocjonalne oraz reakcje te na zasadzie sprzężenia zwrotnego uczestniczą w procesach powstawania emocji
Techniki badania pracy mózgu
Perspektywa historyczna: Mosso - ukrwienie mózgu zmienia się w zależności od wykonywanych zadań (równoważnia, zadania poznawcze)
Metody wykorzystywane współcześnie; opierają się na pomiarach przepływu krwi w mózgu, metabolizmu oraz aktywności elektrycznej mózgu.
Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) - Felix Bloch, Edward M. Purcell - zastosowanie fal radiowych w silnym polu magnetycznym, które zmienia właśc. magnetyczne atomów (zwiększone stężenie tlenu w danym obszarze = większa aktywność). Metoda ta ma dobrą rozdzielczość przestrzenną, ale słabą czasową; nie można badać klaustrofobików.


(…)

… koszta, konieczność utrzymania badanego w bezruchu (podobnie jak w fMRI).
Elektroencefalografia (EEG) - ograniczenie obszaru objętego pomiarem do zewnętrznych partii kory; dokładność czasowa.
Spektroskopia optyczna w bliskiej podczerwieni (NIRS)
Percepcja emocji w badaniach neuroobrazowania.
Strach - jądro migdałowate, przyśrodkowe części płata skroniowego. Technika potencjałów wywołanych (ERP…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz