Samokontrola a emocje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samokontrola a emocje - omówienie - strona 1 Samokontrola a emocje - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

KOFTA SAMOKONTROLA A EMOCJE
Miejsce problematyki samokontroli w psychologii
Jakie mechanizmy psychologiczne decydują o podejmowaniu czynności samokontroli?
1 - psychoanaliza: efektywność samokontroli zależy od cech ego;
2 - teorie autoregulacyjnej funkcji mowy Wygotski i Łuria - wszystkie czynności o charakterze samokontroli upośrednione są przez wewnętrzne werbalizacje;
3 - teorie uczenia się - samokontrola to specjalna kategoria zachowań sprawczych (są inicjowane w celu zmiany prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych innych reakcji)
- teorie poznawcze, nowy model człowieka - aktywistyczno-poznawczy
Sposoby rozumienia terminu „samokontrola”:
Wg P. T. Younga: *Jest to tłumienie zewnętrznej ekspresji emocjonalnej poprzez mimikę, wypowiedzi słowne i wokalizację, gesty, większe działania; *Oznacza, że zachowanie człowieka nie ulega zakłóceniu przez silnie występujące emocje; *Jest to zdolność człowieka do świadomego, celowego unikania sytuacji wywołujących emocje.
Dziś:
Samokontrola jako właśc. osobowości człowieka - relatywnie stała i ogólna zarazem;
Samokontrola jako czynności kontrolujące;
Samokontrola jako mechanizm psychologiczny za pośrednictwem którego dochodzi do wystąpienia owych czynności (łańcuch wewn. procesów regulacyjnych decydujących o wystąpieniu pożądanych społecznie i podmiotowo form zachowania się.
Specyfika samokontroli emocjonalnej.
Zmniejszona podatność na regulację dowolną (np. fizjologiczne symptomy emocji). Skąd?
H. Mowrer - u człowieka są dwa mechanizmy: 1 - ujemnego sprzężenia zwrotnego (dla ego i super-ego) 2 - dodatniego sprzężenia zwrotnego (dla id) - tu bodźce przebiegają eksplozyjnie.
Kofta - ale są też procesy emocjonalne stanowiące składnik mechanizmów kontroli np. wstyd; są również takie stany emocjonalne, które nie mają eksplozyjnego charakteru np. smutek. Tak więc procesy emocjonalne dlatego są oporne na samokontrolę, bo wytwarzają w układzie nerwowym samoorganizujące się, wykazujące pewną odporność na wszelkie zakłócenia układy funkcjonalne. (antyentropijność)
Toniczny charakter procesów ośrodkowych + specjalny mechanizm psychofizjologiczny (obwodowe zmiany fizjologiczne będące następstwem zmian ośrodkowych rejestrowane są zwrotnie w świadomości człowieka, wpływają organizująco i podtrzymująco na rozwijającą się emocję.
Konorski - zdolność emocji do samo regeneracji związana z istnieniem organizacji cyrkularnej w ośrodkach emocyjnych i zachodzeniem dwukierunkowych połączeń między tymi ośrodkami a systemami gnostycznymi.
Właściwości samoorganizujące emocji (samoregulacja, samo-podtrzymywanie, -intensyfikacja)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz