Emocje i Motywacja - wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3752
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje i Motywacja - wykład 11 - strona 1 Emocje i Motywacja - wykład 11 - strona 2 Emocje i Motywacja - wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

Tematem wykładu była regulacja emocji. W notatce zostały poruszone następujące zagadnienia: standardy emocjonalne, samoregulacja emocji na przykładzie lęku, radzenie sobie z lękiem, samokontrola emocjonalna, rozwój emocji w ontogenezie, wywoływanie emocji, rozwój regulacji emocji, powstawanie nawyków i cech emocjonalnych, teoria emocji jako procesu złożonego (Klaus Scherer), pięciofazowa sekwencja oceny bodźca, fenomenologiczno-cybernetyczna teoria stresu Aptera, typy stresu, symptomatologia stresu, poczucie koherencji, stresor, model działania stresu psychospołecznego w pracy w kategoiach dopasowania jednostki i środowisku. Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym na czym polegała koncepcja emocji J.Ledouxa, na czym polega interpretacyjna teoria emocji (Shweder), na czym polega relacyjna koncepcja emocji (Lazarus), na czym polega koncepcja salutogenetyczna Antonovskego.

Wykład 11 REGULACJA EMOCJI
Standardy (normy) emocjonalne:
 kulturowe pochodzenie
 rozwarstwienie dotyczące płci, wieku, klasy społecznej, zawodu, grupy, itp.
 historyczna zmienność
Co regulują standardy:
 ogólny wzorzec emocjonalności (ekspresyjność- opanowanie)
 nakazują lub zakazują wyrażania pewnych emocji w pewnych sytuacjach (i ich odczuwanie)
 regulują sposób ekspresji pewnych emocji w konkretnych sytuacjach (jak, kiedy, do jakiego stopnia je ujawniać)
Samoregulacja emocji na przykładzie lęku (za Lazarusem)
Radzenie sobie z lękiem może nastąpić:
A. PRZED wydarzeniem lękotwórczym  „aktywność przygotowawcza”- by zminimalizować potencjalną szkodę
1. sposób ANALITYCZNY, refleksyjny- myślenie, planowanie, czynności zabezpieczające
2. sposób ZAUTOMATYZOWANY- bez namysłu, często bez świadomości niebezpieczeństwa
a) uczenie się wskazówek nadciągającego niebezpieczeństwa  efektywne radzenie sobie (np. kierowca skręca w bok)
b) zabezpieczający styl życia (np. wybór zawodu, partnera)
B. PO wydarzeniu lękotwórczym  redukują emocje, nie rozwiązują sytuacji
1. techniki świadome
2. mechanizmy obronne
Samokontrola emocjonalna
A modyfikacja B modyfikacja zachowania
procesu emocjonalnego
1 emocje kontrolujące 2 „manipulowanie”
1 kontrola sytuacji 2 kontrola wewnętrznych karami i nagrodami
wyznaczników emocji
a aspekt poznawczy b aspekt fizjologiczny
A.1
unikanie i wycofywanie się z sytuacji emocjogennych
eliminowanie z otoczenia pewnych bodźców
poszukiwanie kontaktu z bodźcami pożądanym
poszukiwanie bodźców wykluczających daną emocję
prowokowanie partnera do zachowania pozwalającego na zamianę emocji na antagonistyczną (np. lęku na gniew)
A.2.a
odwracanie uwagi
hamowanie werbalizacji wywołujących ujemne emocje, dostarczanie innych werbalizacji
uspokajające autopersfazje („będzie dobrze")
wywoływanie emocji antagonistycznych
inne zabiegi poznawcze (porównywanie się z innymi, zestawianie z gorszymi sytuacjami,co najgorszego może mnie spotkać, obliczanie prawdopodobieństwa najgorszegozdarzenia, utrzymywanie izolowanych, sprzecznych sądów)
A.2.b
zmniejszanie napięcia przez odcinanie informacji zwrotnych od zmian obwodowych(trening autogenny Schultza)
uzyskiwanie odprężenia przez wpływanie na aktywność korową (medytacja)
B.l. emocje kontrolujące (strach przed karą, wstyd, poczucie winy) - pojawiają, się jako skutek przekroczenia standardu

(…)

…)
(C)
obiektywna osobowość dokładność samooceny subiektywna osobowość
(B)
Rozbieżności A, B są wyrazem niedoskonałości percepcji
Rozbieżności C, D - niedopasowanie właściwości jednostki i środowiska C - obiektywne, D - subiektywne
Radzenie sobie:
Rozbieżności C - zmiany w jednostce lub w środowisku (coping); jeśli skuteczne, zmienia się
także D
Rozbieżności D - mechanizmy obronne - spadek napięcia
… samokontrola
KONCEPCJA EMOCJI J.LEDOUX - CD.
Pamięć o dawnych emocjach zakodowana jest na dwa sposoby:
„pamięć emocjonalna" - ukryta, jest wynikiem warunkowania (ciało migdałowate), może uruchomić emocje z powodów, których nic rozumiemy
„pamięć emocji" - deklaratywna, świadoma, bardziej zapominalska
Jak powstaje emocja- na przykładzie lęku (wg LeDoux):
1. widzisz węża - wiesz, że to wąż i że jest niebezpieczny:
a) wg kognitywistów - powstaje strach
b) wg LeDoux - konieczne jest pobudzenie układu niebezpieczeństwa (ciało
migdałowate = c.m.) 2. powstaje pełnoobjawowa reakcja emocjonalna:
a) c.m. wpływa na pamięć i uwagę, pojawia się świadomość pobudzenia c.m. (wiemy, że dzieje się coś dobrego - złego) b) c.m. aktywuje niespecyficzny układ pobudzenia (wiemy, że dzieje się coś ważnego)
c) c.m. aktywizuje…
…, motoryczny i społeczny 
coraz więcej sytuacji wywołuje emocje
z wiekiem inne sytuacje wywołują emocje
2. Zmiana sposobu przeżywania emocji
3. Pojawianie się nowych, złożonych emocji
Rozwój poznawczy, rozwój „ja"  duma, wstyd, poczucie winy, zazdrość, zakłopotanie (2-3 r.ż.)
4. Rozwój regulacji emocji:
A. kontrola impulsów (unikanie niepożądanych skutków)
B. rozwój mowy:
- wyjaśnianie własnych emocji…
…), materialne (pieniądze), poznawcze i emocjonalne (wiedza, intelekt, osobowość), związane z wartościami, postawami, relacjami interpersonalnymi, oraz socjokulturowe (przynależność do grupy), które umożliwiają skuteczne unikanie lub przezwyciężanie wielu różnych stresorów
POCZUCIE KOHERENCJI
1.Czynnik wspólny dla powyższych właściwości, ułatwiający utrzymanie się przy biegunie zdrowia (salutogenetyczny)
2…
… emocji przy pomocy jednego wyrazu mimicznego
5. Powstawanie nawyków i cech emocjonalnych
Temperament- wczesne różnice w reaktywności emocjonalnej
Styl afektywny- różnice u dorosłych, np. afektywność pozytywna - ekstrawersja, negatywna
- neurotyzm; człowiek strachliwy, gniewliwy, itp.
Sentymenty- postawy emocjonalne, trwale sympatie i antypatie
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE EMOCJI
Richard Shweder - Symboliczno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz