Psychologia emocji i motywacji - strona 3

Stymulacja sensoryczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Taki podział jest kluczowy, ponieważ wskazuje na to że stymulacja sensoryczna może pełnić dwie funkcje: 1.Funkcja sygnałowa, czyli jest to funkcja, której zadaniem jest dostarczenie informacji oraz kierowanie zachowaniem. 2.Funkcja druga związana jest z drogą niespecyficzną, jest to tak zwana fun...

Teoria Roberta Leepera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

CD teorii emocji Teoria Roberta Leepera Autor kładzie nacisk na poznanie motywacja jest kryterium rozróżnienia emocji,np w stanie lęku-ucieczka. Emocje są motywami powodującymi pewne zachowania, działania, akty. Procesy emocjonalne będą tak długotrwałe jak długo będzie trwała sklonnaść do pewnego ...

Zasady psychologii emocji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 903

Zasady psychologii emocji. 1. Zasada zróżnicowania emocji. Ta zasada wskazuje na to, że istnieją odrębne emocje, które różnią się między sobą ze względu na podłoże neurofizjologiczne, ze względu na wzorce ekspresji, wewnętrzne doświadczenia. 2. Zasada współwystępowania i wzajemnego oddziaływania ...

Definicje emocji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1281

DEFINICJE EMOCJI Frijda 1986 -wynik (nie)świadomej oceny zdarzenia wpływającej na cele/interesy podmiotu; pozytywnazgodność z celami ; istota - uruchomienie gotowości do realizacji programu działania, uruchamia się priorytet dla działania, co może przeszkadzać innym zadaniom. Szczególny rodzaj st...

Definicja emocji -Oatley i Jenkins

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1211

WYKŁAD 1-2 Czym jest emocja? Emocja , (łac. emotion ) -silne odczucie (świadome lub nieświadome) o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu).” - Wikipedia

Sytuacja emocjonalna - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

SYTUACJA EMOCJONALNA Obecnie uważa się, że w mózgu istnieje wiele różnych układów pamięci.--W pamięci świadomej, zwanej też deklaratywną lub JAWNĄ pośredniczy hipokamp i związane z nim obszary korowe, podczas gdy w różnych formach pamięci utajone...

Hipotezy badania Davidsona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889

Hipotezy (badania Davidsona ) •Osoby z obniżoną aktywacją przedniej części lewego płata czołowego cechować się będą względnie słabym pobudzeniem systemu zbliżania się a w konsekwencji podatnością na smutek i depresję. •Osoby z nasiloną aktyw...

Wykład o emocjach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

Czy emocje mogą być nieświadome? Gerald L. Clore: Choć powodujące emocję przetwarzanie informacji jest nieświadome, ważność informacyjnych i motywacyjnych skutków emocji zależy od świadomego doświadczania emocji świadomego ukierunkowania uwagi podmiotu. Odczuwanie nie jest wystarczającym warunkie...

Aposterioryczne komponenty oceniania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Aposterioryczne komponenty oceniania: identyfikacja osoby spostrzeganej brak oznakowania afektywnego osoby spostrzeganej ustalenie kryterium oceny , które zwykle wynika z celu realizowanego przez podmiot wstępna ocena wynikająca z analizy danych jeśli jest subiektywnie wiarygodna proces oceniania...

Socjalizacja wyrażania i regulacji emocji - kontekst kulturowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1638

Socjalizacja wyrażania i regulacji emocji Kontekst kulturowy Reakcje rodziców na nieposłuszeństwo dzieci (w wieku przedszkolnym): Japonia -matki częściej odwołują się do uczuć, aby skłonić dzieci do posłuszeństwa. USA -matki częściej stosują bezpośrednie polecenia Socjalizacja złości i agresji d...