Psychologia emocji i motywacji - strona 2

Cztery perspektywy emocji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 917

Na emocje można spojrzeć z czterech perspektyw: 1. Perspektywa podmiotu-ta. osoba, która przeżywa stan emocjonalny, powstają problemy psychologiczne czy ktoś przezywa coś mocniej czy słabiej. Emocje powodują zmienność obiektów uwagi, zmienia się stan przeżywania zmienia się uwaga, następuje fluktua...

Czym są emocje?

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1358

Czym są emocje ? psychologia emocji jest specyficzną teorią zachowania. Obejmuje stany emocjonalne, motywacyjne, zachowania. Emocja pochodzi od łacińskich dwóch słów: E- wzmocnienie oznacza Z mover - poruszać się ( ruszać się z wewnątrz) Ruch pochodzący z wewnątrz. Emocje to ruszanie się poza stan ...

Emocje jako stany motywacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

Emocje jako stany motywacyjne. Kluczowa rzeczą dla zrozumienia na ile stany emocjonalne może zmienić motywacja, jest relacja między emocjami a popędem. Emocje modyfikują przebieg przebieg popędu. W efekcie oznacza to, że jest to czynnik zupełnie zmieniający kierunki dążeń ludzkich. Emocje same w s...

Emocje pierwotne i wtórne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1036

Emocje pierwotne i wtórne WYKLAD II Pojęcie emocji budzi pewne kontrowersje jest to pojęcie dość dokuczliwe, ponieważ określenie, czym jest emocja wymaga przyjęcia pierwotnych założeń, określenia pewnego kontekstu w jakim te emocje się rozważa. Pojmowanie emocji jako pewnych jakości doświadczeń in...

Komponent ekspresywny, teorie ekspresywne emocji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

KOMPONENT EKSPRESYWNY, TEORIE EKSPRESYWNE EMOCJI Komponent ekspresywny jest czymś kluczowym dla wyrażania zachowań. Czymś kluczowym dla wpływania na zachowania innych ludzi. Wydaje się, że ten komponent wskazuje na autentyczność i zwartość zachowań ludzkich. Jest on zewnętrznym przejawem tego, co ...

Nowa koncepcja Wisceralnego mózgu - Paula McLeana

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Nowa koncepcja Wisceralnego mózgu - Paula McLeana. Wielu autorów twierdzi, że McLean zaproponował jedną z najbardziej fascynujących Teorii neurologicznych. McLean rozszerza Pętle. Papaza o pewne dodatkowe struktury: o ciało migdałowate i...

Pętla ciągłego sprzężenia zwrotnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Druga próba to tak zwana PĘTLA CIĄGŁEGO SPRZĘZRENIA ZWROTNEGO Candlanda i Berscheid. Oni twierdzą że dyskusja nad tym co wcześniejsze a co późniejsze nie ma racji bytu. Każdy proces psychiczny jest wieloaspektowy. Obojętnie jaki jest ur...

Potencjał pobudzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

Potencjał pobudzenia-sklada się z trzech czynników: 1.Zmienne porównawcze, w zakres tych zmiennych wchodzi nowość bodźca,, niepewność sytuacji, złożoność bodźca. Nowy bodziec im bardziej jest złożony, tym większy będzie potencjał pobudzenia. Zmienne porównawcze to są cechy bodźca, które wpływają ...

Relacje między emocjami a popędami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

Emocje są i mogą być motywami same w sobie. Bycie motywem oznacza, że emocja jest tym zjawiskiem, które wzbudza proces działania, podtrzymuje, ukierunkowuje pewne działania a także hamuje i wzmacnia je. Aby zrozumieć, kiedy emocja i na ile jest motywem należy zrozumieć, jakie dana jakość emocji wy...

Socjokulturowe teorie emocji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

SOCJOKULTUROWE TEORIE EMOCJI. Emocje są uwarunkowane społecznie i kulturowo. Tych teorii jest bardzo dużo, nie będę państwa zanudzał chciałbym tylko zwrócić uwagę na niektóre elementy godne uwagi. Bardzo istotne są sposoby myślenia, które należą do socjokulturowych sposobów myślenia. TEORIA SPOŁE...