Nowa koncepcja Wisceralnego mózgu - Paula McLeana

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowa koncepcja Wisceralnego mózgu - Paula McLeana - strona 1 Nowa koncepcja Wisceralnego mózgu - Paula McLeana - strona 2 Nowa koncepcja Wisceralnego mózgu - Paula McLeana - strona 3

Fragment notatki:

Nowa koncepcja Wisceralnego mózgu - Paula McLeana. Wielu autorów twierdzi, że McLean zaproponował jedną z najbardziej fascynujących Teorii neurologicznych. McLean rozszerza Pętle. Papaza o pewne dodatkowe struktury: o ciało migdałowate i przegrodę. Teoria ta jest silnie związana ze schematem myślenia ewolucyjnego. Uważał on, że w trakcie ewolucji u ludzi bardziej rozwinęło się przodomózgowie, które posiada gigantyczną strukturę. Oznacza to że mózg składa się z jakby trzech typów mózgu, które różnią się strukturą anatomiczną i procesami chemicznymi. Najstarszy typ mózgu występuje u gadów, drugi typ u ssaków zaś trzeci u naczelnych.
Pierwszy typ mózgu wg niego zabezpieczał ochronę siebie i gatunku. Jego struktury zostały tak rozwinięte aby mogły poprawnie przebiegać procesy zabezpieczenia w pożywienie, możliwość utrzymania partnera. Drugi typ mózgu umożliwiał nowe sposoby zachowania. Chodziło o ułatwienie przebiegu relacji dziecko - matka. Pojawiły się takie formy zachowania jak: lęk, gniew, agresja. Ten drugi typ mózgu w/g McLeana to właśnie jest system limbiczny . To on dostarcza informacji o charakterze czysto emocjonalnym. Te informacje dzięki temu kierują zachowaniem wymagającym ochrony siebie, gatunku.
Trzeci typ mózgu jako najmłodszy ewolucyjni w tedy się rozwinął, kiedy pojawiła się konieczność porozumiewania się o charakterze werbalnym. Emocje tutaj są efektem pobudzenia, uaktywnienia struktur werbalnych. W/g McLeana zrozumienie przebiegu mechanizmu emocji wymaga zrozumienia działania drugiego typu mózgu.
Ten typ mózgu położony jest strategicznie, centralnie. Dzięki temu układ limniczny kontroluje impulsy płynące z najwcześniejszych ewolucyjnie układów najpóźniejszych. McLean uważał że w mózgu wisceralnym trzy elementy są kluczowe: ciało migdałowate, hipkamp i przegroda. Teoria Josefa Le Doux ( Józio Le Duu ).
Jest to obecnie bardziej modna teoria. Józio zwraca uwagę na znaczenie ciała migdałowatego. On w sumie uważa, że aby zrozumieć emocje należy zrozumieć pewne schematy, układy które zostały wytworzone w organizmach w strukturach neuronalnych.
Główna uwaga przypada ewolucji, czyli wartościowaniu bodźca. To wartościowanie z reguły polega na wartościowaniu porównywaniu dopływającej informacji do wcześniej nagromadzonej informacji. Ewolucja jest dlatego możliwa gdyż wcześniej została zakodowana w pewnych strukturach. To zakodownie może być wynikiem albo pewnego programu przekazu wiedzy przez np. dziedziczność, lub też jest to wynik zakodowania będący efektem doświadczeń indywidualnych. Generalnie żeby pojawiła się emocja musi być porównanie informacji dopływającej z informacją zakodowaną. U zwierząt to porównanie ma charakter działania instynktownego. U człowieka w niewielkim stopniu.


(…)

… limniczny, ale również stan emocjonalny związany jest z pewnym uaktywnieniem pracy przysadka nadnercze, z wydzielaniem pewnego zestawu hormonów. W zależności od tego jekie układy hormonalne zostaną uaktywnione taki tez stan emocjonalny pojawi się u człowieka.
Koncepcja Tomkinsa - wprowadził pojęcie gęstości nerwowego pobudzenia.
( cytat profesora - Państwo nie przejmujcie się tym wszystkim co ja mówię…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz