Definicje emocji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje emocji - strona 1 Definicje emocji - strona 2 Definicje emocji - strona 3

Fragment notatki:

DEFINICJE EMOCJI
Frijda 1986 -wynik (nie)świadomej oceny zdarzenia wpływającej na cele/interesy podmiotu; pozytywnazgodność z celami ; istota - uruchomienie gotowości do realizacji programu działania, uruchamia się priorytet dla działania, co może przeszkadzać innym zadaniom. Szczególny rodzaj stanu psych., zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne, i pantomimiczne, behawioralne formy. Doliński 2000 - subiektywny stan psych, uruchamia priorytet dla programu działania. Zmiany somatyczne etc.
Averill 1999 - 3 znaczenia 1)syndromy emocjonalne - zespoły zachowań i emocji (gniew, strach, miłość) charakter nakazowy. 2)stany emocjonalne - względnie krótkotrwałe, odwracalne dyspozycje do reagowania w typowy sposób dla sygnału 3) reakcje emocjonalne - bieżący zbiór ujawniony przez czł. Znajdującego się w określonym stanie Emo, zespół reakcji - wyraz twarzy, zmiany fizjolog, zewn zachowanie, subiektywne doznanie Zimbardo, Ruch 1999 - złożony zespół zmian cielesnych i psych obejmujących pobudzenie fizj (zmiany neuronalne, hormonalne, trzewiowe i mieśniowe), uczucia, procesy poznawcze, reakcje behawioralne, wykonywane w odpowiedni sposób na syt. Spostrzeganą jako ważną
WŁAŚCIWOŚCI EMOCJI
- wartość - zależna od znaczenia przedmiotu dla osobnika (Szewczuk)
- kierunkowość - biegunowy charakter ku/od przedmiotu (Mazurkiewicz)
- ruchliwość - mobilizowanie ku zwiększeniu gotowości do działania, biegunowy charakter
- intensywność - zw. Z wartością przedmiotu dla jednostki, wyraża się w stopniu zaangażowania w działanie i odporności na czynniki hamujące, charakterze zmian wewn
- czas trwania
POWSTANIE EMOCJI:
- nagłe zmiany w otaczającym świecie lub środowisku wewn
- pojawienie się przedmiotów, zjawisk o wartości dla jednostki - Ułatwienia / utrudnienia w działaniu w stosunku do początkowej fazy
- zakończenie równoważących działań
- przebudowa działań przystosowawczych wskutek zmiany warunków zwen / wewn
- zmienny stopień zrównoważenia stosunku osobnik -rzeczywistość
Reykowski 1992 - efektywny - ocena poz/neg odpowiada tendencja do podtrzymywania lub przerwania kontaktu z danym przedmiotem/ czynności
pobudzeniowy = siła oddziaływania, ważność dla jednostki AUN, mięśnie, oś przysadka - nadnercza - OUN ; reakcja paradoksalna - przy b. Silnym pobudzeniu - nagły spadek napięcia mięśniowego, uginanie nóg, utrata głosu, ogólna bezwładność, pustka w głowie, Pobudzenie ośr centralnych  natłok myśli ; Pobudzenie osi przysadka - nadnercza - zmiany w funkcj. Gruczołów (adrenalina)
treściowy - ocena, adres czynnika oddziałującego - potrzeby organizmu (bezpieczeństwo, odżywianie), potrzeby JA (samoocena, tożsamość), sfera wartości (wolność, sprawiedliwość , miłość, szacunek), sfera poznawcza (system wiedzy, poglądy, oczekiwania)


(…)

…, podwzgórze, niespecyficzne jądra wzgórza, układ limbiczny, hipokamp, okolice płata czołowego
Uszkodzenia struktur gnostycznych  zaburzenia mowy o typie afazji, bez patologicznych zmian emocjonalnych; emocjonalnych zmiany osobowości, nadmierna agresja, zachowania lękowe, zaburzenia popędów seks
Komunikacja między systemami - dwukierunkowe połączenia  zjawisko lawiny emocjonalnej EMPATIA
Relacja podmiot…
… - automatyczne reakcje organizmu -generowane przez systemy regulacji, to nie odruchy
McLean - 1990, 1993 - 3 systemy regulacji emocjonalnej powstałe w wyniku ewolucji
- mózg gadzi (prązkowie) - przetrwanie, codzienne czynności
- mózg limbiczny (paleossaków - ciało migdałowate i przegroda) - opieka rodzicielska, przywiązanie, zabawa, wokalne porozumiewanie, . Zaburzenie ciała migdałowategozmiana reakcji Emo, preferencji żywieniowych, aktywności seks, zanik lęku wobec bodźców zagrażających (Le Doux). Osrodek przyjemności (przegroda) i awersyjny (hipokamp). Bliskość ośrodków powoduje mieszaniny emocji - np. przyjemność z horrorów
- kora nowa - neossaków - 80% mózgu- płaty czołowe, system limbiczny, prawa półkularozpoznawanie emocji, emocje poz., Lewaneg. (Davidson)
Prawa - mania, przegrywanie, zbliżanie się obcej osoby
Lewa - wykrywanie kłamstwa, wygrywanie, zbliżanie się matki
NEUROCHEMICZNE PODŁOŻE EMOCJI
Rola neuroprzekaźników - aminy, aminokwasy, peptydy hormonów - adrenalina, kortyzol, neuromodulatorów - opiaty endogenne - modulowanie odczuć bólowych
Panika podanie cholecystokininy CCK
Izard - interakcja podejścia biologicznego i psychologicznego
Kilka mechanizmów generowania emocji
- neuronalny…
… -ciśnienie krwi, perystaltyka jelit.
Metoda fight or flight - walka albo ucieczka w stanach silnego pobudzenia
Duffy 1962- zamiast emocji aktywacja, łatwiej mierzyć
Hebb 1973 - emocje korelują z aktywacją
Wysoka albo niska aktywacja - emocje neg, średnia - pozyt. także strach
Pojawienie się znaku emocji wiąże się z pobudzeniem ośrodków przyjemności i wpływu aktywacji na aktywność zespołów komórkowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz