Hipotezy badania Davidsona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hipotezy badania Davidsona - strona 1 Hipotezy badania Davidsona - strona 2 Hipotezy badania Davidsona - strona 3

Fragment notatki:

Hipotezy (badania Davidsona )
•Osoby z obniżoną aktywacją przedniej części lewego płata czołowego cechować się będą względnie słabym pobudzeniem systemu zbliżania się a w konsekwencji podatnością na smutek i depresję. •Osoby z nasiloną aktywacją prawego obszaru przedniego cechować się będą względnie silnym pobudzeniem systemu unikania, a w konsekwencji będą szczególnie podatne na emocje i zespoły psychopatologiczne np. strach, nerwica lękowa .
•Osoby z nasiloną aktywacją lewego obszaru przedniego cechują się nasiloną aktywacją systemu zbliżania, dzięki czemu dają sobie radę ze stresem i mają skłonność do emocji pozytywnych. Pomiar: •EEG (analiza częstości fal alfa (odwrotnie proporcjonalny wskaźnik aktywacji (do 13 Hz)
•Psychologiczny profil funkcjonowania emocjonalnego
•Aktywność białych krwinek cytotoksycznych (reakcje systemu immunologicznego na stres)
Badania: •projekcja filmów
•badania dzieci
•badanie aktywności układu immunologicznego w sytuacji stresu naturalnego i eksperymentalnego
Wnioski: •Różnicowanie ludzi ze względu na fizjologiczne wskaźniki aktywności mózgu pozwala na wykazanie istnienia systematycznych różnic między nimi pod względem dyspozycji afektywnych i reagowania emocjonalnego na pojawiające się w otoczeniu bodźce. Można mówić o klasyfikacji osób na wymiarze od afektu negatywnego do afektu pozytywnego.
WYKŁAD 3-4 Afekt i zjawiska afektywne 3 sposoby użycia terminu „afekt” Afekt to synonim emocji
Afekt to bardzo silna emocja, która nie podlega samokontroli lub podlega jej w niewielkim stopniu (np. „zbrodnia w afekcie”)
Afekt to składowa emocji-wzbudzana wskutek procesów nadawania afektywnego znaczenia (wartościowanie) bodźcom przez ciało migdałowate
My będziemy stosować te pojęcia w następującym znaczeniu: Afekt to składowa emocji (i innych stanów afektywnych) -wzbudzana wskutek procesów nadawania afektywnego znaczenia (wartościowanie) bodźcom przez ciało migdałowate Stany afektywne - szeroka kategoria zjawisk obejmująca emocje, nastroje, uczucia i wszystko to, co zawiera w sobie element wartościowania (nadawania znaczenia afektywnego)
Mózg emocjonalny Metody badania aktywności mózgu Główne (wybrane) metody: Analiza urazów powypadkowych Kontrolowane uszkodzenia mózgu - wykonywane tylko w badaniach na zwierzętach, pozwalają na analizę tylko prostych zachowań
Elektoencefalografia ( EEG ) oraz podobne techniki -badania potencjałów wywołanych (ERP), magnetoencefalografia (MEG)

(…)

…, że zwiększona praca danego obszaru zwiększa zapotrzebowanie na energię, a zatem dopływ krwi.
Mózg emocjonalny Układ limbiczny i wzgórze
Układ limbiczny:
Kontroluje autonomiczny układ nerwowy odpowiedzialny za zmiany somatyczne (tętno, pocenie się, rytm i głębokość oddechu itp.)
Za pomocą gruczołu przysadkowego kontroluje system hormonalny
U człowieka uczestniczy w subiektywnym odczuwaniu emocji
Wzgórze- wstępne rozpoznawanie bodźców na podstawie ich parametrów zmysłowych
Ciało migdałowate- rozpoznaje i zapamiętuje znaczenie afektywne bodźca (obiektu)
Hipokamp- rozpoznaje i zapamiętuje znaczenie kontekstowe bodźca (obiektu)
„...hipokamp pozwoli rozpoznać w prezentowanej twarzy np. twarz cioci. Ale ciało migdałowate wzbogaca ten fakt o emocjonalny stosunek do niej”
Co wynika z odkryć LeDoux?
POSTRZEGANIE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz