Definicja emocji -Oatley i Jenkins

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja emocji -Oatley i Jenkins - strona 1 Definicja emocji -Oatley i Jenkins - strona 2 Definicja emocji -Oatley i Jenkins - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1-2
Czym jest emocja? Emocja , (łac. emotion ) -silne odczucie (świadome lub nieświadome) o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu).” - Wikipedia
„Emocje doznawane przez człowieka mogą cechować się określonym nasileniem i znakiem. Znak emocji pozwala kwalifikować je w dwie główne grupy: emocje negatywne np. złość, rozpacz, rozczarowanie oraz emocje pozytywne, np. zadowolenie, radość, rozkosz. Emocje negatywne mają za zadanie sprowokować jednostkę do przerwania aktywności, która stała się przyczyną tych emocji bądź przerwania kontaktu ze źródłem tych emocji
Definicja emocji -Oatley i Jenkins
1.Emocja spowodowana jest zazwyczaj przez świadome lub nieświadome wartościowanie przez podmiot jakiegoś zdarzenia jako istotnego dla jakiejś ważnej dla niego sprawy (celu); emocja odczuwana jest jako pozytywna, jeżeli wydarzenie sprzyja tej sprawie, a jako negatywna, jeżeli ją utrudnia.
2.Rdzeniem emocji jest gotowość do działania i podsuwania planów; konkretna emocja nadaje priorytet jednemu lub kilku rodzajom działania, narzucając poczucie ich pilności -może więc zakłócać alternatywne procesy umysłowe lub działania albo rywalizować z nimi. Odmienne typy gotowości tworzą odmienne wyjściowe zarysy relacji z innymi.
3.Konkretna emocja jest zazwyczaj doznawana jako odrębny typ stanu umysłowego , któremu niekiedy towarzyszą lub następują po nim zmiany somatyczne, akty ekspresji i działania.
Emocje a inne zjawiska afektywne R.J. Davidson Różnica funkcjonalna:
- Emocje modulują zachowanie •Emocje wzbudzane są najczęściej w sytuacjach wymagających działań przystosowawczych
•Ich wzbudzeniu towarzyszy aktywność autonomicznego układu nerwowego wspierająca działanie
- Nastroje modulują przetwarzanie informacji •Nastrój nasila pamięciową dostępność pewnych treści i osłabia dostępność innych
•Nastrój może wpływać na sposób przetwarzania treści (np. pozytywny nastrój sprzyja twórczości)
Czym jest emocja?- definicja funkcjonalna •Spowodowana jest przez świadome lub nieświadome wartościowanie przez podmiot jakiegoś zdarzenia jako istotnego dla niego (znak + gdy pozytywne wartościowanie; znak -gdy negatywne)
•Rdzeniem jest gotowość do działania i nadanie mu ważności czy priorytetu (czucie zmusza do zmiany)
•Jest doznawana jako odrębny typ stanu umysłowego któremu towarzyszą lub następują po nim zmiany:
Somatyczne, akty ekspresji i działanie
EMOCJE BEZ ŚWIADOMOŚCI: NIEŚWIADOMOŚĆ PIERWOTNA (NIEMOŻNOŚĆ UŚWIADOMIENIA)


(…)

… wzbudzania afektu Joseph Ledoux wykazał że istnieją dwie drogi wzbudzania afektu: droga dolna i droga górna: Droga DOLNA, biegnąca bezpośrednio ze wzgórza do ciała migdałowatego jest krótsza, przekaz informacji ZEWNĘTRZNYCH jest SZYBSZY niż wtedy, gdy impuls przebiega przez korę. Ponieważ omija ona korę, dostarcza ciału migdałowatemu impulsy nieprzetworzone świadomie. Jest to zatem droga, która umożliwia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz