Historia Socjologii - strona 2

Ewolucjonizm 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Teoretyczne założenia ewolucjonizmu - wielu ewolucjonistów unikało układania programów, poprzestając bądź na teoretycznych wstępach i dygresjach, bądź też na stosowaniu pewnych zasad bez ich manifestacyjnej eksplikacji - najbardziej program...

Ewolucjonizm 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

Ewolucjonistyczna metoda porównawcza - Ewolucjoniści zwykli określać stosowaną przez siebie metodę badania zjawisk społecznych jako metodę porównawczą. - Podstawą ewolucjonistycznej metody porównawczej było przekonanie, iż obserwacja pewnych zjawisk współczesnych pozwala formułować wnioski odnośn...

System socjologiczny Spencera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 903

System socjologiczny Spencera - Najwybitniejszym przedstawicielem ewolucjonizmu był Herbert Spencer - Nie można jednak powiedzieć, że Spencer wywarł na kształtowanie się ewolucjonizmu w naukach społecznych wpływ szczególnie silny. Racje ...

Ewolicjonistyczna antropologia społeczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

Ewolucjonistyczna antropologia społeczna - ewolucjoniście pod wieloma względami różnili się od siebie i byli tych różnic świadomi - jedna z najbardziej uderzających różnic to różnica między wielkim systemem Spencera a skromniejszymi przedsięwzięciami uczonych kładących w tym czasie podwaliny pod ...

Przyczyny dezintegraji ewolucjonizmu w socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

Przyczyny dezintegracji ewolucjonizmu w socjologii - ewolucjoniści znacznie bardziej interesowali się kierunkiem ewolucji aniżeli tym, co wprawia społeczeństwa w ruch i decyduje o dynamice przemian - problem czynników ewolucji społecznej po...

Psychologizm i psychosocjologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1589

Rozdział 10 Psychologizm i Psychosocjologia Pod koniec XIX wieku opozycja psychologizmu i socjologizmu - spór o psychiczny bądź też rzeczowy charakter zjawisk społecznych pomiędzy Tarde'em i Durheimem - zdominowała dyskusje teoretyczne w socjologii Psychologizm  orientacja teoretyczna w socjolog...

System społeczny i historia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

System społeczny i historia teoria społeczeństwa jako systemu Podział Trattato: Punktem wyjścia była analiza działań pozalogicznych ujawniająca kluczowe znaczenie stałych elementów życia społecznego, czyli rezyduów. Następnym etapem było drobiazgowe studium rezyduów i zmiennych derywacji. Etapem ...

Socjologizm: socjologia jako podstawowa nauka społeczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

Rozdział 11 Socjologizm: socjologia jako podstawowa nauka społeczna Zwolennicy socjologizmu twierdzili, że socjologii nie należy przyznać tylko prawa do samodzielnego bytu, ale należy ją uznać za królową nauk o człowieku, mistrzynię filozofii, nauki o polityce itd.. Ten zamach był skierowany głów...

Historyzm i formalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1757

Historyzm i formalizm: przesłanki antypozytywistycznego zwrotu w socjologii. 1) Pojęcie historyzmu. - ważny dla historyzmu okazał się tzw. przełom antypozytywistyczny, którego kolebką były Niemcy. - na szczególną uwagę zasługuje „szkoła historyczna” (Roscher, Knies, Schmoller). - szczególne nas...

Niemieckie projekty socjologii humanistycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2450

Niemieckie projekty socjologii humanistycznej. 1) Pojęcie socjologii humanistycznej. - fundamenty pod socjologię humanistyczną zostały w Niemczech podłożone przez Tonnisa, Simmla i Webera. - socjologia humanistyczna/”rozumiejąc...