Historia Socjologii - strona 3

Szkoła Durkheimowska

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

„ Szkoła Durkheimowska” Durkheim jako jeden z nielicznych w dziejach socjologii twórca szkoły naukowej. (Szkoły w socjologii bardzo rzadkie, tak naprawdę tylko 2, właśnie Durkheima i chicagowska) Szkoła Durkheima , nazywana inaczej francu...

Historia scjologii - notatki z wykładu 18

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

„ L'annee sociologique” Rola tego czasopisma- bardzo doniosła. Porównywane do Instytutu badawczego. Nie było to tylko wydawnictwo, ale wręcz wokoło niego utworzyła się pewna grupa społeczna, pod przewodnictwem Durkheima, dobrze uformowanej zarówno pod względem zarówno intelektualnym i duchowym. W...

Historia scjologii - notatki z wykładu 19

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

„ BILANS SOCJOLOGIZMU” Socjologizm powstał jako synteza pozytywistycznej metodologii i poglądu nazwanego realizmem socjologicznym. Był w jakimś sensie kontynuacją pomysłów wcześniejszych na przykład Comte'a. Zarzut wobec socjologizmu był podobny jak do Comte'a że socjologizm, był również profesjo...