Ewolicjonistyczna antropologia społeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolicjonistyczna antropologia społeczna - strona 1 Ewolicjonistyczna antropologia społeczna - strona 2

Fragment notatki:


Ewolucjonistyczna antropologia społeczna - ewolucjoniście pod wieloma względami różnili się od siebie i byli tych różnic świadomi - jedna z najbardziej uderzających różnic to różnica między wielkim systemem Spencera a skromniejszymi przedsięwzięciami uczonych kładących w tym czasie podwaliny pod „naukę o kulturze” (zwaną przeważnie antropologią społeczną lub kulturową ) - przechodząc od socjologii do ówczesnej antropologii, nie przekraczamy tedy żadnego wysokiego muru między dyscyplinami: obie się kształtowały, korzystając z tego samego w znacznej mierze tworzywa - już w okresie klasycznego ewolucjonizmu pojawiło się znamienne rozczepienie zainteresowań, które miało poważne następstwa zarówno dla dalszego podziału pracy w naukach społecznych - pojawiła się silna tendencja do specjalizacji, reprezentowana zawłaszcza przez badaczy kultury - uczeni Ci skupili niemal cała uwagę na społeczeństwach pierwotnych, porzucając jak gdyby całkowicie badanie współczesnych sobie społeczeństw europejskich, które były tematem socjologii „ Nauka o kulturze” Tylora - największy wpływ na postępy tej specjalizacji wywarł Edward Burnett Tylor jako autor pracy Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki, zwyczajów - rola tego uczonego polegała : - z jednej strony na sformułowaniu programu „nauki o kulturze” - z drugiej strony na rozwinięciu studiów szczegółowych - pewne cechy programu, jak i praktyki badawczej sprawiły, że Tylor znalazł się w faktycznej opozycji do sposobu uprawiania nauki społecznej przez Spencera - podczas gdy Spencer interesował się nade wszystko ewolucją społeczeństw jako całości, Tylor rozkładał owe całości na części i tylko niektóre z nich poddawał pogłębionej analizie, nie myśląc przy tym za wiele o ograniczonym związku między nimi - Tylor powiadał wręcz, że pierwszym krokiem badacza kultury powinno być rozłożenie jej na części i zaklasyfikowanie tych elementów do odpowiednich grup - kulturę Tylor nazywał wprawdzie „złożona całością”, ale definiował ją tak, jak gdyby była jedynie zbiorem elementów - metoda porównawcza w jej zastosowaniu przez Tylora służyła raczej poznaniu ewolucji tych elementów niż kultury jako organicznej całości - strategia Tylora miała swoje mocne i słabe strony: - mocną strona było to, że pozwalała uniknąć przynajmniej niektórych niebezpieczeństw spekulatywnej filozofii historii, na które wystawiony był Spencer - koncentrując się na problemach bardziej szczegółowych niż ewolucja społeczna jako taka, Tylor zmniejszał ryzyko dyletantyzmu, rozkładając zaś kulturę na poszczególne elementy otwierał drogę do stosowania nowych technik badawczych, a więc do rozwoju statystyki

(…)

… pierwszy - wyroby z gliny
- podokres drugi - oswojenie zwierząt (Stary Świat), uprawy kukurydzy, nawadnianie, budownictwo z cegły i kamienia (Nowy Świat)
- podokres trzeci - narzędzie żelazne
C. Cywilizacja
- alfabet fonetyczny i pismo
- oryginalność tego schematu była oczywiście ograniczona, ponieważ dość podobne pomysły mieli dużo wcześniej Smith, Ferguson i Millar
- u Morgana znajdujemy…
… - ewolucja od societas do civitas- była nade wszystko procesem przechodzenia od własności wspólnej (tzw. komunizmu pierwotnego) do własności
prywatnej, od równości i braterstwa członków dawnego rodu do podziałów klasowych i współzawodnictwa kierowanych żądzą posiadania członków społeczeństw nowoczesnych
- ewolucja zniszczyła pierwotną równość i braterstwo do których Morgan tęsknił
- społeczeństwo wg Morgana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz