Antropologia kultury - strona 9

Makdonaldyzacja społeczeństwa-opracowania, Ritzer

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3010

G. Ritzer „Makdonaldyzacja społeczeństwa” (Agata Kozłowska; 563-572) McDonald's jest podstawą jednego ze zjawisk mających największy wpływ na współczesne społ. Wywiera ono wpływ na wiele różnych przedsięwzięć, a nawet na sposób życia znacznej c...

Opracowania, Ronald David Laing -Doświadczenie transcendentalne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1533

Ronald David Laing „Doświadczenie transcendentalne” (Magdalena Lalak; 591-596) Żyjemy w epoce, w której nie mamy oparcia, czujemy się niepewnie, jesteśmy zagubieni.Dochodzi do zakwestionowania głównych podstaw naszego świata, w konsekwencji czego szukamy schronienia w rolach społecznych, statusie,...

Opracowania, S. Brzozowski, Istota kultury

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

S. Brzozowski, Istota kultury (Marta Łysiak, 619-621) Wg filozofii krytycznej cały świat, w jakim żyje człowiek sprowadzony być może do naszych zadań. Rzeczywistość to suma rozwiązanych przez ludzkość zadań. Człowiek bez przerwy napotyka na to, co sam stworzył lub na możliwości stworzenia. „Nic ni...

Kultura-opracowania, S. Czarnowski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1673

S. Czarnowski „Kultura” (Krzysztof Kowalski; 26-33) Kultura jest dorobkiem zbiorowym wielu pokoleń. Tworzą ją odkrycia oraz wynalazki przekazywane z pokolenia na pokolenie, które stają się dorobkiem trwałym zbiorowości ludzkiej, nie przyzwycza...

Opracowania, S.Freud -Ego i id

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1526

S.Freud „Ego i id” (Agnieszka Morzy; 261-273) Podstawowym założeniem psychoanalizy jest podział psychiki na świadomość i nieświadomość. Stan świadomości szybko przemija. Wyobrażenie świadome w tej chwili, w chwili następnej świadome już nie jest, jednak w pewnych łatwych do zrealizowania warunkac...

Mała Itaka-opracowania, Stanisław Vincenz

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1288

Stanisław Vincenz , Mała Itaka (Ewelina Kuczborska; 425-431) kultura tradycyjna - Folk-lore , Volkskultur , civilisation , traditionelle ; wyznaczniki: spontaniczność, skromność, zasięg regionalny, autonomiczność bez chęci zawładnięcia innymi ku...

Rozumienie kultury-opracowania, W. Dilthey

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 959

W. Dilthey „Rozumienie kultury” (Joanna Krwawnik; 621-623) Wilhelm Dilthey (1833-1911) był twórcą licznych idei, które stały się w XX w. ideami obiegowymi (rola rozumienia, światopogląd, związek osobowości i kultury, poznawcze znaczenie b...

Przestrzeń domu, intymność, prywatność-opracowania, W. Rybczyński ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1617

W. Rybczyński „Przestrzeń domu, intymność, prywatność” (Agata Kozłowska; 187 - 195) Typowy mieszczański dom w XVI w. służył jako miejsce do mieszkania i pracy zarazem. Jedno ogromne pomieszczenie. Tutaj ludzie gotowali, jedli, bawili się i spali. W ogromnych pokojach stoi tylko kilka mebli, ściany...

Ludowa ontologia i technologia-opracowania, Włodzimierz Pawluczuk

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1414

Włodzimierz Pawluczuk Ludowa „ontologia” i „technologia” (Monika Kowalska; 407-413) Wytwory kultury tradycyjnej przesiąknięte są treściami religijnymi i magicznymi . Jest też odwrotna zależność - treści praktyczne, utylitarne tkwiące w prymitywnej i ludowej religijności. Zarówno religia, jak i życ...

Opracowania, Watt Robinson Kruzoe homo oeconomicus

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 133
Wyświetleń: 679

Watt „Robinson Kruzoe - homo oeconomicus” (Elwira Poczajewiec; 499-505) “Człowiek ekonomiczny” to symbol nowego indywidualistycznego światopglądu w jego aspkcie ekonomicznym. Wszyscy boh...