Antropologia kultury - strona 8

note /search

Rycerz w średniowieczu-Opracowania, Maria Ossowska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2338

Maria Ossowska, Rycerz w średniowieczu (Ewelina Krokocka; 454-469) - podstawa- szlachetne urodzenie - rycerz- promieniuje urodą i wdziękiem ( ozdobny, kosztowny strój) - wymagana tężyzna fizyczna ( często przejawiał ją już w dzieciństwie) - ry...

Sposoby posługiwania się ciałem-Opracowania, Mauss

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3381

Mauss „ Sposoby posługiwania się ciałem” (Agata Krysińska; 201-211) 1.Konserwacja trupa Śmierć jako proces abolicyjny: niszczy życie w rozkładzie jego ciała (od. łac. abolitio czyli zniesienie, likwidacja). Konserwacja trupa we wszystkich jej przypadkach ma za zadanie, ochronę trupa przed zniszcze...

O zachowaniu w sypialni-Opracowania, N. Elias

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1610

N. Elias „O zachowaniu w sypialni” (Agnieszka Morzy; 224-233) W średniowieczu czynność spania nie pozostawała jak dziś w sferze intymnej. Łóżka często stały w pokojach, w których przyjmowano gości. Często w jednym pokoju nocowało wiele o sób odmiennych płci i stanów (np. dama ze służącą). Wydawało...

Pojęcie Kultury-opracowania, P. Bagby

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2492

P. Bagby „ Pojęcie Kultury” (Krzysztof Kowalski; 47-54) Kultura rys ogólny wynikający z większości koncepcji - nalezą do niej poważające się u różnych członków grupy lub społeczeństwa sposoby zachowania. Można na tej podstawie powiedzieć iż kultura to pewien rodzaj powtarzalności. Kultura to tyle...

Czas Einsteina-opracowania, P. Davis

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

P. Davis „Czas Einsteina” (Agata Kozłowska; 135-142) Nasze pojęcie o czasie jest w dużym stopniu wynikiem uwarunkowań kulturowych. Czas Newtona: w większości starych kultur pojęcie rachuby czasu pojawiało się zaledwie w paru kontekstach - w muzyce, cyklicznej zmianie pór roku, ruchu

Bourgeois-opracowania, P. Hazard

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

P. Hazard „Bourgeois” (Elwira Poczajewiec; 495-498) Osiemnasty wiek ugruntował potęgę nowej klasy - burżuazji. Z jednej strony stoi arystokracja, wspaniała i rozmiłowana w przwpychu, która zamierza pozostać pierwszym stanem w państwie, niczego nie...

Partycypacja mistyczna Lucien Levy-opracowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3661

Partycypacja mistyczna Lucien Levy-Bruhl (Monika Kowalska; 393-406) O wierze w niedostrzegalne dla zmysłów, jednak realne moce, wpływy, działania, które odgrywają ogromną rolę w kulturze ludzi pierwotnych. Cała rzeczywistość ludzi pierwotnych jest mistyczna, dostrzegają oni rzeczy, których istnien...

Relatywizm kulturowy-opracowania, R. Benedict

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1806

R. Benedict Relatywizm kulturowy (Marta Łysiak; 631-635) Kultura nie jest kompleksem zjawisk przekazywanym biologicznie. Od najdawniejszych czasów, aż do chwili obecnej, utrata dawanej przez naturę gwarancji bezpieczeństwa była i jes...

Wzory kultury-opracowania, R. Benedict

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 4606

R. Benedict „ Wzory kultury' (Marta Nadulska; 67-84) ANTROPOLOGIA - nauka o ludziach żyjących w społeczeństwie. Koncentruje się na cechach fizycznych i technikach wytwórczych odróżniających daną społeczność od innych. Antropolog bada zachowania ludzkie ukształtowane przez tradycje. Interesuje się...

Richard Hoggart Oni i my-opracowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1680

Richard Hoggart Oni i my (Ewelina Kuczborska; 380-386) świat wokół jest obcy i często nieprzyjazny - podział na ONI i MY ONI- złożona figura retoryczna, świat tzw. bossów, tych na górze; w stosunku do NICH dominuje strach i nieufność, niechęć wr...