Żywienie zwierząt i paszoznawstwo - strona 2

note /search

Trawienie poligastryczne- białko - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2212

TRAWIENIE POLIGASTRYCZNE: BIAŁKO : degradacyjne - 60-65%, bypassowe (chronione - trafia bezpośrednio do j.cienkiego,nie ulega degradacji w żwaczu) - 30-35%.białko nie musi być dobrej jakości, bo wytwarzają je z innych białek (wyjątek= krowy mleczne - b. dobrej jakości wymagane) Cechy charakteryst...

Trawienie poligastryczne- bilans przemiany energii - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1148

BILANS PRZEMIANY ENERGII Energia brutto -100%Energia strawna pozorna Energia metabolicznaEnergia netto1. Energia produkcyjna - 12-18 % (1/5) i 2. Energia tracona(ciepło) energia brutto- suma ciepła uzyskana ze spalenia skł. Paszy (1 g cukrów=4,2 kcal; 1g białka=4,5 kcal; 1g tłuszczu=9,3 kcal) ener...

Trawienie poligastryczne- cukry - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435

CUKRY: POLISACHARYDY rozkładane do kw. pirogronowego a ten na mlekowy [ propionowy], octowy80% [ masłowy], mrówkowy do LKT. kw. propionowy - prekursor syntezy amoniaku, białek w żwaczu. Masłowy, octowy - synteza tłuszczy głównie mleka. Wiosna - spadek tł w mleku, bo w świeżej trawie mało włókna wi...

Wykład - metody badań strawności, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2674

METODY BADANIA STRAWNOŚCI: 1. badania na zwierzętach a) in vivo - metoda bilansowa - klasyczna - znając ilość pobranej paszy, jej skład oraz ilość i skład chemiczny wydalonego kału, można obliczyć starawość - metoda wskaźnikowa - metoda pośredn...

Wykład - miernik wartości produkcyjnej, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1141

MIERNIKI WARTOŚCI PRODUKCYJNEJ (POKARMOWEJ) PASZ. WARTOŚĆ ENERGETYCZNA PASZ. JEDNOSTKA SIENNA - wartość produkcyjną pasz przeliczana na zdolność produkcyjną 1 kg siana i wyrażano ją w kilogramach tej paszy JEDNOSTKA JĘCZMIENNA - skand...

Wykład - mleczność, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

Mleczność - zdolność samic ssaków do wytwarzania i wydzielania mleka. Jest cechą ilościową związana z płcią. Mleczność zależy od wielu czynników: gatunku, rasy,

Trawienie poligastryczne- podział pasz - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1239

PASZE: Podział: 1.objętosciowe *soczyste(zielonka, kiszonka, okopowe) *suche(siano, słoma, łuski) 2.treściwe: -roślinne *nieskobialkowe (20%, ziarna zbóż) *średnia zaw. białka (20-30 %, nasiona ro...

Trawienie poligastryczne- premiksy - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770

PREMIKSY - mieszanina dodatków paszowych i minerałów, nie przeznaczona do bezpośredniego skarmiania. Zawierają wit, skł. miner, Dzielimy je na: * przemysłowe (wysoka koncentracja mikroelementów i wit, do robienia pasz pełnowartościowych i mieszanek uzupełniających, 0,1; 0,2; 0,5 %) * farmerskie (roz...

Trawienie poligastryczne- putrescyna, kadaweryna - opracowanie, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1302

PUTRESCYNA, KADAWERYNA - SZKODLIWE! PUTRESCYNA - powstaje w wyniku rozpadu białek np. gnicia przy udziale bakterii beztlenowych. Odpowiada za odrażający zapach rozkładającej się materii organicznej (mięsa, tkanek, zwłok) oraz za nieświeży oddec...

Wykład - regulacja pobierania pasz, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Regulacja pobierani paszy: Mechaniczna: pojemnościowa i wypełnienie przewodu pokarm., stopień rozdrobnienia paszy; Fizjologiczna: *termostatyczna (ciepło uaktywnia ośrodek sytości) *hemostatyczna - poziom glukozy we krwi, - ilość kw. mlekowych, propionowych, octowych, masłowych; - poziomu PGL,...