Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

note /search

Higiena pasz

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2317

PASZA JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY CHOROB ZWIERZĄT Substancja odżywcza - substancja wchodząca w skład pożywienia, pomagająca podtrzymać życie. Karma (pasza) - zbiór substancji odżywczych, która w zależności od gatunku, wieku i stanu zwierzęcia jest pełna, zbilansowana dla gatunku. Dawka pokarmowa -...

Dodatki paszowe, antybiotyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

Notatka porusza między innymi zagadnienia akie jak: W związku z decyzją w sprawie wycofania stosowania kokcydiostatyków i histomonostatyków jako dodatków paszowych przed dniem 31 grudnia 2012 r., Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przed dniem 1 stycznia 2008 r. sprawozdanie w sprawie...

Wykład - żywienie zwierząt, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2541

Żywienie zwierząt - zwierzęta należy żywić w młodym wieku intensywnie a w dorosłym - ekstensywnie. Pasza - produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, mineralnego, które zwierze jest w stanie pobrać, trawić, rozłożyć i wykorzystać rozłożone składniki. Pięciopalcówka: 1. popiół surowy 2. białko...

Wykład - alfatoksyny, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

Aflatoksyny Aflatoksyny (A-flavus-toksyny) są najdokładniej przebadaną grupą mykotoksyn. Są wytwarzane przez różne gatunki pleśni z rodzaju Aspergillus (np. A. flafus, A. parasticus). Wyodrębni...

Wykład - barwniki, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1435

Barwniki naturalne: ksantofile, karoteny, luteina. kapsakantyna. syntetyczne: ester etylowy, kwas apokarotenowy. Dajemy np. kurom żeby nie było mięso blade lub żeby jajka były żółte. Antyoksydanty- mają chronić w paszy skład. wrażliwe na utlenowa...

Wykład - enzymy paszowe, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1344

ENZYMY PASZOWE: endogenne - lipazy, peptydazy, amylazy egzogenne - fitaza, celulaza, beta glukanaza (to co normalnie wytwarzają ale z jakiś powodów nie ma) Fitaza mikrobiologiczna- umożliwia przyswajanie fosforu (wzrost o 20%) z pokarmu roślinnego, który normalnie jest tam zablokowany! Działa na fi...

Wykład - kokcydiostyki, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1967

Kokcydiostatyki - chemioterapeutyki dozwolone do stosowania u zwierząt, głównie drobiu, w profilaktyce lub leczeniu choroby zwanej kokcydiozą, wywoływanej przez pierwotniaki Eimeria. Mogą działać kokcydiostatycznie (wstrzymywać rozwój pierw...

Wykład - mykotoksyny, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1736

MYKOTOKSYNY Mykotoksyny są wtórnymi metabolitami nie posiadającymi biochemicznego znaczenia dla wzrostu i rozwoju grzybów pleśniowych je wytwarzających. Z punktu widzenia technologii, mykotoksyny są zanieczyszczeniami. Toksynotwórcze pleśnie mogą wy...

Żywienie zwierząt - wykład z podstawowych pojęć, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

POZOSTAŁE: Moniliformina Moniliformina jest wytwarzana przez liczne Fusarium sp. (głównie F. proliferatum) i najczęściej jest wykrywana w kukurydzy. Patulina Wytwarzana przez Penicillium expansum, Aspergillus sp. (A. clavatus), Byssochlamys nivea...

Wykład - substancje antyodżywcze, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3213

SUBSTANCJE ANTYODŻYWCZE: Taniny- polim. fenolowy, tworzy kompleks z białkiem, inhibitor enzymów, pogarsza wchłanianie Jest w zielonkach, roślinach strączkowych, ziarnach - jęczmień, sorgo Inhibitory proteaz (trypsyny, chymotrypsyna)- w ziarnach z...