Prawo karne - strona 4

Podstawowe podziały w prawie karnym

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Podstawowe podziały w prawie karnym W pojęciu prawa karnego sensu largo rozumiemy (mieści się): prawo karne materialne opisujące zasady odpowiedzialności karnej oraz opisujące sankcje karne (za co i co dostaje się) ,

Prawo intertemporalne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Prawo intertemporalne - reguły rozstrzygające o tym jaka ustawa ma zastosowanie do konkretnego czynu jeżeli po jego popełnieniu doszło do zmiany stanu prawnego. Zmiana po popełnieniu przestępstwa ale przed wydaniem orzeczenia Zmiana po popełnieniu przestępstwa i po wydaniu orzeczenia Penalizacja ...

Przestępstwa nieumyślne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1736

Przestępstwa nieumyślne Jak dowiedzieć się czy dany typ czynu zabronionego jest nieumyślny? Domniemanie jest, że każdy typ czynu zabronionego zagrożony karą sądową, więc będący przestępstwem popełniony jest umyślnie. I musi być wyra...

Przestępstwa skutkowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

Przestępstwa skutkowe Przestępstwa skutkowe znamienne są skutkiem. Ustawodawca tak opisuje zachowanie karalne, zabronione, że mówi: karze podlega ten kto powoduje pewien skutek. Łączy z faktem powstania tego skutku jakąś szczególną karygodność, jakieś szczególne zło, że dozwolił do takiej zmiany, j...

Przestępstwa umyślne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Przestępstwa umyślne Pierwsza rzecz, która wynika z finalistycznej koncepcji czynu to jest umiejętność patrzenia na odpowiedzialność karną albo w perspektywie wydawanych ocen - normatywnie, albo w perspektywie ontologicznej jako opisu pewnych faktów. Tutaj ze stroną psychiczną prawo karne ciągle mi...

Przypadki wyłączenia winy z uwagi na nienormalną sytuację motywacyjną...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

Przypadki wyłączenia winy z uwagi na nienormalną sytuację motywacyjną. Działanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy lub jego najbliższym. Jest przestępstwo złożenia fałszywych zeznań ale nie ponosi się winy wówczas gdy sprawca dopuścił się tego przestępstwa działając z obawy prz...

Rodzaje winy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Pojęcie winy. Wina ma charakter rzeczownika. To sugeruje nam, że tą winę byśmy chcieli ująć jakoś przedmiotowo, zobaczyć ją, przedstawić. Staramy się ujrzeć winę w sprawcy. To miejsce gdzie byśmy najlepiej winę zobaczyli to jest to miejsce gdzie podejmowana jest decyzja. Stąd pomysły, że winą sprawc...

Stan wyższej konieczności wyłączający winę

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Stan wyższej konieczności wyłączający winę. Jest to okoliczność związana z anormalną sytuacja motywacyjną. Jest jakiś motyw, który jest tak silny, że sprawca musi ulec, że trudno od niego wymagać żeby wybrał inaczej. Stan wyższej...

Stopień prawdopodobieństwa zapobieżenia skutkowi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

Oczywiście to rozważanie, które teraz prowadzimy należy zawęzić wyłącznie do przestępstw materialnych, tylko tu bowiem sensownym jest pytać o stopień prawdopodobieństwa zapobieżenia skutkowi. Czy przy każdym stopniu prawdopodobieństwa już się jest zobowiązanym do podjęcia tej choćby mało prawdopodob...

Struktura przestępstwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

Struktura przestępstwa Przestępstwo jest to czyn: realizujący znamiona typu czynu zabronionego (ustawowej określoności) bezprawny zawiniony karalny karygodny (charakteryzujący się wyższym niż znikomy stopniem społecznej szkodliwości) To trzeba ustalić aby przyjąć, że dany czyn jest przestępst...