Prawo karne - strona 3

Koncepcje pojęcia godzenia się

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Koncepcje pojęcia godzenia się: Koncepcja zgody - aby sprawdzić czy sprawca godził się usiłowano stosować taki test: czy gdyby sprawca miał pewność realizacji znamion to czy zrezygnował by z czynu zabronionego czy nie? Przykład: jedzie bandyta z pieniędzmi, które ukradł z banku i goni go policja, z...

Konfiguracje wieloosobowe a przyczynowość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

Konfiguracje wieloosobowe a przyczynowość, a przypisanie skutku - może się zdarzyć, że biegły powie: ten skutek nastąpił z powodu ran śmiertelnych oraz pęknięcia komory serca. I to, i to mogło być przyczyną. Tzw. dołączająca przyczynowość - taki klasyczny przykład z Agaty Christie, że osoba A dosypu...

Konsekwencje przekroczenia granic obrony koniecznej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Konsekwencje przekroczenia granic obrony koniecznej: odpowiedzialność karna za realizację typu czynu zabronionego, który został podjęty jako forma odpierania zamachu - jak ktoś przekroczy granice obrony koniecznej to za to się odpowi...

Konstytucyjne podstawy prawa karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2233

Konstytucyjne podstawy prawa karnego : wyznaczają zakres kompetencji ustawodawcy (mówią co wolno zrobić) wskazują kierunek dopuszczalnej interpretacji norm prawa karnego zgodnie z dyrektywą interpretacyjną nakazującą wykładać prawo zgodnie z zasadami konstytucyjnymi. Podstawową regulację w tym za...

Kontratypy wyłączające bezprawność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

Kontratypy wyłączające bezprawność. Kontratyp pojawia się tam, gdzie zachodzi kolizja dóbr prawnie chronionych tzn. iż danie posłuchu normie, za której przekroczenie grozi sankcja karna oznacza jednocześnie poświęcenie innego

Nieletniość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

Nieletniość - art. 10 par. 1. Istota tej okoliczności polega na tym, że ustawodawca dochodzi do wniosku, że dopiero po pewnym procesie dojrzewania społecznego, emocjonalnego dochodzi do socjalizacji określonych norm. Osoby bardzo młode, dzieci nie mają jeszcze takich możliwości podejmowania decyzji ...

Niepoczytalność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

Niepoczytalność - art. 31 par. 1 - opis istoty owych przesłanek przyjmowania bycia winnym. Istota niepoczytalności wyraża się w dwóch stwierdzeniach z art. 31 - nie popełnia przestępstwa ten kto: nie mógł rozpoznać znaczenia czynu lub nie mógł pokierować swoim postępowaniem. Obie te okoliczności mog...

Prawo karne - ogólne wiadomości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1036

Ogólne wiadomości o prawie karnym Prawo karne jest najstarsze - już jak czytamy kodeks Hammurabiego to dominuje tam przede wszystkim prawo karne. Szczyt jego rozwoju nastąpił w okresie Oświecenia. Prawo karne - zespół przepisów prawny...

Okoliczności wyłączające winę - Nieletność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Okoliczności wyłączające winę. Nie ma numerus clausus tych okoliczności, jest otwarty katalog okoliczności wyłączających winę. Przesądza o tym treść art. 1 par. 3 KK. Przepis ten ustanawia zasadę winy jako przesłankę odpowiedzialności karnej - „nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego j...