Prawo karne - strona 2

Bezprawność czynu - Zachowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Bezprawności czynu. Okazuje się, że określone zachowanie może spełniać znamiona opisu zawartego w typie czynu zabronionego, tego opisu części szczególnej, gdzie jest napisane „kto zabija człowieka podlega karze”, ale wcale za zachowanie to kara nie grozi - niezasadnym byłoby wymierzanie kary mimo r...

Czyn

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Czyn Do odpowiedzialności karnej można kogoś pociągnąć tylko jeżeli popełnił czyn. W Konstytucji ustawodawca postanowił, że odpowiedzialności karnej podlega się tylko za czyn. Czyn może popełnić tylko jednostka. Co to jest czyn? Trzeba zacząć od pojęcia odpowiedzialności karnej. Potocznie jak się mó...

Prawo karne - definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1274

PRAWO KARNE - to sformułowanie bardzo ogólne, odnosi się do całej gałęzi prawa. Mówiąc o tym mamy na myśli trzy oddziaływania: - Prawo Karne Materialne (PKM) - Prawo Karne Formalne (PKF) - Prawo Karne Wykonawcze (PKW) Prawo Karne Materialne to dziedzina prawa, która określa co jest przestępstwem...

Dyrektywy sądowego wymiaru kary

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Dyrektywy sądowego wymiaru kary. W Polsce obowiązuje system kary względnie oznaczonej, ustawodawca przewiduje określone granice ustawowego zagrożenia i w tych granicach sąd zobligowany jest wymierzyć sprawcy karę. Granice ustawowego zagrożenia to te granice kary, które opisane są w części szczególn...

Działanie na rozkaz

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Działanie na rozkaz Jest to specyficzna okoliczność wyłączająca winę znajdująca się w części wojskowej KK w art. 318. Ma charakter szczególnej sytuacji motywacyjnej przypadek kiedy inny podmiot nakłania nas do zrealizowania określonego działania, ale nie można wyciągać wniosku, że samo poddanie po...

Funkcje i zasady prawa karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 728

Funkcje i zasady prawa karnego Funkcje powszechnego prawa karnego sądowego: sprawiedliwościowa - odpowiednik pierwotnego instynktu: za złe karać, za dobre wynagradzać, bo to sprawiedliwe. Jeżeli ktoś popełnił coś złego to domagamy się kary na zasadzie roszczenia o sprawiedliwość. Niesprawiedliwym b...

Instytucja czynnego żalu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Jedną z okoliczności wyłączających karalność usiłowania popełnienia przestępstwa jest instytucja czynnego żalu. Jest zawsze jakiś powód dla którego ustawodawca decyduje się na wyłączenia karalności, mimo winy, mimo społecznej szkodliwości, mimo bezprawności. Są to powody natury kryminalno - politycz...

Instytucje sądowego wymiaru kary

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Instytucje sądowego wymiaru kary. Są to regulacje prawne umożliwiające sądowi orzekającego indywidualizację kary z przekroczeniem granic ustawowego zagrożenia. Są to wentyle bezpieczeństwa. Chodzi o to, że ze względu na pewne cechy sprawcy, cechy okoliczności popełnienia przestępstwa orzeczenie kary...

Jedność wielość czynów zabronionych, jedność wielość przestępstw...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Jedność wielość czynów zabronionych, jedność wielość przestępstw. Można sobie wyobrażać różne modele odpowiedzialności karnej. taki model kiedy sprawcy wymierzamy karę za całą jego przestępczą aktywność, przestępcze życie, niezależnie od tego jak wiele tych przestępstw popełnił tak go bilansujemy ...

Koncepcje czynu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Koncepcje czynu W historii prawa karnego zaznaczyły się dwa kierunki rozumienia pojęcia czynu. Pierwszy kierunek - ontologiczny. Karniści wychodzili z przekonania, że w świecie zewnętrznym istnieje coś takiego jak ludzki czyn. Opisywalny bez kategorii wartościujących, czyli czyn ma charakter ontol...