Czyn

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czyn - strona 1 Czyn - strona 2

Fragment notatki:

Czyn Do odpowiedzialności karnej można kogoś pociągnąć tylko jeżeli popełnił czyn. W Konstytucji ustawodawca postanowił, że odpowiedzialności karnej podlega się tylko za czyn. Czyn może popełnić tylko jednostka. Co to jest czyn? Trzeba zacząć od pojęcia odpowiedzialności karnej. Potocznie jak się mówi o odpowiedzialności za coś to się myśli o ponoszeniu ujemnych konsekwencji za określone zachowanie, niekoniecznie moje, to ja będę ponosił konsekwencje ujemne tego stanu rzeczy, bez względu na to czy doszło do naruszenia przeze mnie jakiejś normy. Prawo karne posługuje się pojęciem odpowiedzialności karnej. Punktem wyjścia filozoficznych założeń prawa karnego jest pojęcie odpowiedzialności, a jednocześnie to pojęcie odpowiedzialności jest możliwe tam gdzie zakłada się wolność podmiotu odpowiedzialnego. Bo jak człowiek jest wolny to może przyjmować odpowiedzialność i ponosić konsekwencje swoich zachowań.
Można mówić o odpowiedzialności w znaczeniu abstrakcyjnym i konkretnym (również o odpowiedzialności karnej). Jeżeli będziemy mówić o odpowiedzialności karnej w znaczeniu abstrakcyjnym będziemy mówić o pewnej zdolności jednostki do ponoszenia ujemnych konsekwencji swojego zachowania. Jednostka będzie musiała wykazywać pewne cechy, zachowanie będzie musiało wykazywać pewne cechy, ze względu na które system normatywny będzie łączył z tą jednostką pojęcie odpowiedzialności. W sensie konkretnym ktoś ponosi odpowiedzialność karną mówimy o konkretnym ponoszeniu odpowiedzialności karnej za dane zachowanie. Tego kogoś obciążymy odpowiedzialnością za dane zachowanie i na niego nałożymy karę.
Odpowiedzialność karna jest pewną odmianą innego pojęcia a mianowicie odpowiedzialności prawnej. System prawny łączy pewne konsekwencje ujemne z zachowaniem w różnych dziedzinach prawa - może być np. odpowiedzialność cywilna. Odpowiedzialność karna dotyczy konsekwencji w postaci sankcji karnej. Ustalenie warunku, że można komuś przypisać odpowiedzialność karną nie implikuje konieczności poniesienia kary. Nie jest tak, że zawsze ten kto odpowiada karnie musi następnie wykonać karę. Jest to tylko stwierdzenie pewnej potencjalności w danym czasie. Istnieje także możliwość zastosowania w miejsce kary innych środków odpowiedzialności. W związku z pojęciem odpowiedzialności karnej powstaje pytanie za co podlega się odpowiedzialności karnej, co jest przedmiotem odpowiedzialności karnej. Współcześnie jest to czyn. Nie ma odpowiedzialności karnej osób prawnych, bo osoby prawne nie dopuszczają się czynów. Aby zobaczyć czym jest czyn musimy na niego spojrzeć w kontekście innych pojęć jakimi posługuje się ustawodawca: zachowanie w art. 12, działanie, zaniechanie, a w części szczególnej wprowadza szereg czasowników opisujących pewne konkretne ludzkie aktywności np.

(…)

zniewagą, pozdrowieniem, propagowaniem faszystowskiej ideologii itd. w zależności od przyjętych wartości. Ten sam ruch ręką może być zabijaniem człowieka jeżeli będzie związany z wydaniem polecenia „strzelać”. Wszystko zależy od kontekstu społecznego. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz