Struktura przestępstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura przestępstwa - strona 1 Struktura przestępstwa - strona 2

Fragment notatki:

Struktura przestępstwa
Przestępstwo jest to czyn:
realizujący znamiona typu czynu zabronionego (ustawowej określoności)
bezprawny
zawiniony
karalny
karygodny (charakteryzujący się wyższym niż znikomy stopniem społecznej szkodliwości)
To trzeba ustalić aby przyjąć, że dany czyn jest przestępstwem.
Ustawowa określoność czynu to dokładny opis rodzaju zachowań, które chroni sankcja karna. Ten opis nazywamy także typem czynu zabronionego. Buduje się generalne pewne typy, a więc w sposób abstrakcyjny opisuje się pewną grupę zachowań. Zasada ustawowej określoności wymaga żeby te opisy precyzować ale także by je w jakiś sposób klasyfikować. Niedopuszczalne byłoby takie prawo karne które by zawierało się w jednym przepisie np. taka ustawa, która w części szczególnej zawierała by jeden artykuł: jeżeli ktoś dopuści się czynu społecznie szkodliwego grozi mu za to kara od grzywny do dożywotniego pozbawienia wolności w zależności jak szkodliwy byłby ten czyn.
Dlatego istnieje potrzeba typizacji, wyodrębnienia czynów szkodliwych. Przez typ czynu zabronionego chcemy opisać zachowania karygodne. Funkcją typu czynu zabronionego jest wyrażony przez abstrakcyjne sformułowania opis zachowań karygodnych.
Zachowania karygodne to zachowania społecznie szkodliwe. Jak ustalać tą społeczną szkodliwość? Społecznie szkodliwe jest to co w aktualnym odczuciu społecznym jest uważane za szkodliwe - odwołanie do kryterium socjologicznego - róbmy referenda. Inni pojęcie społecznej szkodliwości dystansują od aktualnych poglądów społecznych na ten temat, mówią: badajmy podstawy aksjologiczne systemów prawa, sprawdźmy na jakich podstawach aksjologicznych system prawa stoi - możemy to sprawdzić przez konstytucję, możemy sprawdzić jakie wartości są tam chronione a jakie nie - obiektywizująca koncepcja społecznej szkodliwości. Tu bierze się pod uwagę wartości chronione przez aktualny system prawny. Trzeci pomysł na pojęcie społecznej szkodliwości - istnieje jakiś system wartości, który ma charakter systemu absolutnego - prawno - naturalna koncepcja. Musimy się zdystansować do systemu aktualnie obowiązującego prawa i musimy obiektywnie ustalić co jest negatywne a co nie. Konsekwencją jest spojrzenie na prawo jako pewien instrument wykonawczy. Bo jeżeli w społeczeństwie coś nie jest uważane za szkodliwe a ustawodawca ze względu na wyższe wartości zacznie to sankcjonować to ludzie się przekonają i sami zaczną uważać, że takie zachowania są karalne. I cel taki został osiągnięty. Z historii płyną sytuacje, w których powoływanie się na pewną wartość aksjologiczną, która w ogóle nie istniała w odczuciu społecznym prowadziło do faktycznego wytworzenia poczucia obowiązywania tej normy np. do tej pory niechęć ludzi starszych do sprzedawania walut, bo w czasach socjalizmu było to sankcjonowane i uważane za czyn bardzo naganny. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz