Prawo europejskie - strona 2

note /search

Fazy procedury - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

ĆWICZENIA Procedura 2 fazy procedury z art. 258 Administracyjna Postępowanie prowadzone przez KE- formalne i nieformalne(odbywa się na piśmie, skłanianie KE do niekontynuowania w formie formalnej), Zarzuty można zmniejszyć ale nie można ich dokładać. KE wydaje pismo ostrzegawcze i uzasadnioną ...

Ryczałt, kara pieniężna - wykład, ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1757

ĆWICZENIA Art. 260 TFUE (NOWOŚĆ) Ryczałt- Jednorazowa suma za nieusunięcie naruszenia między wyrokiem z art. 258/259 a wyrokiem z art. 260. Nadany za czas który upłyną między wyrokami ponieważ ciągle jest w stanie naruszenia prawa. - Funkcja p...

Odpowiedzialność państwa członkowskiego - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1036

ĆWICZENIA Odpowiedzialność państwa członkowskiego za naruszenie prawa UE wobec jednostki -sądowe mechanizmy kontroli na poziomie krajowym Była sprawa kiedy Francja nie mogła eksportować piwa do Niemczech ponieważ tam było prawo określające co jest piwem. TS uznał te prawo za sprzeczne z art.. ...

Procedura pytań prejudycjalnych - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1827

ĆWICZENA 8 Procedura pytań prejudycjalnych: art. 267 TFUE Jeśli sąd niższej instancji popełni błąd to może być apelacja ale jeśli Sąd Najwyższy popełni błąd to musi on zadać pytanie. Sąd którego orzeczenie nie podlegają zaskarżeniu: Teoria abstrakcyjna - ( sądy hierarchiczne najwyższe w danym s...

Prawo europejskie ustawa kooperacyjna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Podstawa prawna: ustawa z 8 października 2010 r., Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1395 Ogólne obowiązki Rady Ministrów Obowiązek współpracy z Sejmem i Senatem (art. 2) Ob...

Prawo europejskie literatura, orzecznicwto i akty prawne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

Uniwersytet Jagielloński Katedra Prawa Europejskiego www.law.uj.edu.pl/users/kpe/index.php Literatura i akty prawne do przedmiotu „Prawo europ ejskie” J. Barcz, M.Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2011; Tra...

System instytucjonalny unii europejskiej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

System instytucjonalny Unii Europejskiej I. Wprowadzenie: instytucje art. 13 TUE zasada jednolitych ram instytucjonalnych (art. 13 ust. 1 TUE) zasada równowagi instytucjonalnej (art. 13 ust. 2 TUE) organy doradcze instytucji (art. 13 ust. 4 TUE) szczegółowe postanowienia dotyczące instytucji: ...

Autonomiczny charakter unijnego porzadku prawnego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2233

Autonomiczny charakter unijnego porządku prawnego. Zasada pierwszeństwa prawa UE przed prawem krajowym. Autonomiczny charakter unijnego porządku prawnego w orzecznictwie ETS orzeczenie Costa v. ENEL, 6/64 W odróżnieniu od innych umów międzynarodowych Traktat EWG stworzył własny porządek prawny ,...

Opinia EKES w sprawie statutu fundacji europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Opinia EKES w sprawie statutu fundacji europejskiej (kwiecień 2010) autor(ka): oprac. Marzena Mendza-Drozd, członkini EKES źródło: http://portal.ngo.pl/x/29348;jsessionid=8A52DE5034E86F08B10DF08A014680D1?print_doc_id=550801 Celem niniejszej opinii jest analiza możliwości opracowania statutu fundac...

Prawo europejskie-konwersatorium

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1323

Prawo europejskie, konwersatorium, dr Marta Witkowska I. Charakter prawny i praktyka stosowania aktów ustawodawczych i nieustawodawczych w UE art 289-akty prawa pochodnego: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje na wniosek KE, przyjęcie przez RUE i PE, brak podziału, tylko wymienienie, ustawodawcze i ...