Prawo europejskie

note /search

Prawo europejskie - zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3493

PRAWO EUROPEJSKIE II program ćwiczeń dla III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka rok akademicki 2012/2013, semestr zimowy Instytut Europeistyki WDiNP dr Monika Poboży dyżur: środa, godz. 9.45-11.15, Instytu...

Prawo Europesjkie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1225

Traktat z Lizbony został podpisany przez 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w dniu 13 grudnia 2007 r. Wejdzie on w życie po zatwierdzeniu go przez wszystkie kraje UE zgodnie z ich własnymi procedurami.Traktat z Lizbony jasno określa cele i wartości Unii Europejskiej, do których należy pokó...

Wyklad wprowadzajacy prawo europejskie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

Unia Europejska - wprowadzenie do przedmiotu. Rys historyczny integracji europejskiej. Charakter prawny Unii Europejskiej. System instytucjonalny Unii Europejskiej. Uwagi terminologiczne. Zakres przedmiotu „Prawo europejskie”. Wymagania egzaminacyjne. Literatura przedmiotu. Proces integracji euro...

Zasady ogolne prawa UE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1792

Zasady ogólne prawa UE (w tym zasady strukturalne) Zasada kompetencji przyznanych (art. 5 ust. 1 i 2 TUE). Podział kompetencji pomiędzy UE a państwa członkowskie Zasada kompetencji przyznanych (art. 5 ust. 1 i 2 TUE) Rozumienie kompetencji „przyznanych”. Kompetencje przyznane jako podstawa działa...

Prawo europejskie- opracowanie 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przedmiot skargi: naruszenie prawa polegające na zaniechaniu działania przez Parlament Europejski, Radę Europejską, Radę, Komisję lub EBC, jak również przez organy i jednostki organizacyjne Unii. W przypadku, gdy akt powinien być wydany w ramach pr...

Prawo europejskie- opracowanie 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zasada pierwszeństwa prawa unijnego jest tworem działalności orzeczniczej Trybunału. Zalicza się ją do zasad konstytucyjnych prawa unijnego. Traktat z Lizbony, podobnie jak poprzednie Traktaty, nie zawiera przepisów, które wprost normowałyby sposó...

Prawo Europejskie - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie
Pobrań: 2569
Wyświetleń: 5502

PRAWO EUROPEJSKIE: DEFINICJE prawo europejskie a prawo UE prawo europejskie - pojęcie szersze, prawo UE + prawo organizacji międzynarodowych działających w Europie w państwie spoza UE - prawo krajowe + PMP w państwie członkowskim UE - 3 reżimy prawne: prawo krajowe dziedziny rzeczywistości, ...

Prawo europejskie I - dyrektywy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo europejskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 672

21.03.2013 C.d. Dyrektywy - wydaje je Rada Unii i Parlament, delegowane wydaje KE, a wykonawcze wydaje też KE. Są kierowane do wszystkich państw, czasem do niektórych państw członkowskich, rzadko do jednego państwa członkowskiego. Dyrektywa obowiązuje co do celu i rezultatu. Trzeba zrealizować cel ...

System kontroli przestrzegania prawa UE - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 5124

ĆWICZENIA 1 System kontroli przestrzegania prawa UE Dotyczą dawnego 1 i 3 filaru. Teraz już nie ma filarów. Źródła obowiązku przestrzegania prawa UE: - wynika ona z zasady solidarności państw i lojalności(zasada lojalnej współpracy) fundamentalna zasada dla przestrzegania prawa i wszelkich dzia...

Prawo Europejskie - ćwiczenia (KE)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1386

ĆWICZENIA IV Źródła informacji KE o naruszeniach prawa UE przez państwo członkowskie: - sprawozdania Trybunału Obrachunkowego i OLAFu - istniej obowiązek informowania w jaki sposób państwa wdrażają dyrektywę( transpozycja i imple...