System kontroli przestrzegania prawa UE - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4774
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System kontroli przestrzegania prawa UE - wykład - strona 1 System kontroli przestrzegania prawa UE - wykład - strona 2 System kontroli przestrzegania prawa UE - wykład - strona 3

Fragment notatki:


ĆWICZENIA 1 System kontroli przestrzegania prawa UE
Dotyczą dawnego 1 i 3 filaru. Teraz już nie ma filarów. Źródła obowiązku przestrzegania prawa UE:
- wynika ona z zasady solidarności państw i lojalności(zasada lojalnej współpracy) fundamentalna zasada dla przestrzegania prawa i wszelkich działań państw. Z tej zasady wynikają dwa obowiązki: 1.Wypelnienie założeń traktatu. Muszą podjąć wszelkie środki szczególne i ogólne celem doprowadzenia do efektu. 2. Powstrzymanie się od stanowienia prawa niezgodnego z traktatem i od wszelkich działań uniemożliwiających skuteczność prawa UE. - Zasada pierwszeństwa prawa UE. Prawo unijne jest nadrzędne nas prawem krajowym. Prawa krajowego będącego w sprzeczności z prawem UE nie można stosować. Ustala relacje między prawek unijnym i prawem krajowym. Ta zasada jest stara i ma bogate orzecznictwo.
- Zasada skutku bezpośredniego. 1. Prawo unijne może mieć taką cechę że może wywoływać skutek bezpośrednio w porządkach prawnych krajów. Czyli zmiana praw i obowiązków. Z chwilą wejścia w życie obowiązuje. 2. Obywatel UE może skutecznie powołać się na prawo unijne. - Zasada jednolitości. Prawo musi być jednolicie stosowane i interpretowane w państwach członkowskich. Klasyfikacja systemu według kryteriów:
Wg .poziomu kontroli: Kontrola unijna i kontrola krajowa
Wg. Podmiotu kontrolującego: Kontrola sądowa i pozasądowa
Wg. Podmiotu kontrolowanego: Państw, instytucji jednostek
Wg. Przedmiotu kontroli: Stanowienie prawa UE, Stosowanie prawa UE, Wykładnia prawa UE
Poziom kontroli + podmiot kontrolujący
Kontrola przestrzegania prawa UE
Unijna: Sądowa ( TS, Sąd ds. Służby Publicznej) Pozasądowa ( KE, RUE, RE, PE, ERPO, TO, OLAF) Krajowa:
Sądowa ( Sądy krajowe) Pozasądowa ( Organy administracji krajowej) MECHANIZMY KONTROLI
- Stosowane przez sądy na poziomie unijnym
- Stosowane przez organy pozasądowe na poziomie unijnym - Stosowane przez sądy na poziomie krajowym - Stosowane przez sądy na poziomie krajowym
Sądowe mechanizmy kont. na poz. Unijny, czyli unijne procedury sądowe:
Podmiotowe podejście- strony sporu:
Państwo - Państwo
Państwo - instytucja UE
Instytucja UE - Instytucja UE
Jednostka - Instytucja UE
Nie ma Jednostka - Państwo członkowskie
Przedmiotowe podejście- przedmiot sporu:
- Niewykonanie zobowiązań traktatowych- SKARGA NA NIE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ TRAKTATOWYCH ( wnosi: KE/ państwo czł. - państwo czł)


(…)


- Kontrolna funkcja PE- bezpośrednia wobec instytucji UE+ pośrednia wobec państw członkowskich
- Procedury Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
- Sprawozdania Trybunału Obrachunkowego
- Procedury OLAF
Sądowe mechanizmy kontroli na poziomie krajowym:
- Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
- Środki tymczasowe
- Odpowiedzialność odszkodowawcza państw za naruszenie praw UE …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz