Prawa człowieka w UE - Europejski Trybunał Praw Człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka w UE - Europejski Trybunał Praw Człowieka - strona 1 Prawa człowieka w UE - Europejski Trybunał Praw Człowieka - strona 2

Fragment notatki:

PRAWA CZŁOWIEKA W UNII EUROPEJSKIEJ
Geneza :
1969 - kiedy prawo unijne objęło prymat nad prawem krajowym, Europejski Trybunał Sprawiedliwości zmienił swoje stanowisko i zaczął zajmować się tą kwestią (wcześniej był zdania , że to wyłączna sprawa prawa konstytucyjnego krajowego)
Obywatel UE podlega trzem systemom ochrony prawnej, które są ze sobą powiązane : ochrona sprawowana przez sądy i trybunały swojego państwa, sądy UE, sądy i trybunały międzynarodowe
Traktat o Unii Europejskiej (aneks traktatu lizbońskiego) zalegalizowano prawa i wolności, zasady wynikające z Karty Praw Podstawowych. Uznano regulacje dotyczące praw człowieka, wynikające z prawa konstytucyjnego krajów członkowskich oraz europejskiej konwencji praw człowieka jako część prawa UE.
UE w kwestii praw człowieka korzysta z tradycyjnych konstytucyjnych praw państw członkowskich a także dorobku Rady Europy (europejska konwencja praw człowieka i orzecznictwo Europejskiego Trybunały Praw Człowieka)
Skutki przystąpienia UE do europejskiej konwencji praw człowieka:
Przed Trybunałem w Strasburgu podczas rozpatrywania spraw UE może prezentować swoje stanowisko.
UE stanie się 48 sygnatariuszem tego postanowienia
W Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu UE będzie mieć własnego sędziego
Osoby fizyczne będą mogły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zgłaszać skargi na domniemanie naruszenia ich praw podstawowych przez UE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu - główna ochrona sądowa UE w kwestii praw człowieka (po przystąpieniu do konwencji ulegnie to zmianie)
Sprawuje kontrolę w odniesieniu do działań instytucji
Tworzy orzecznictwo związane z prawami człowieka (droga wiedzie przez sądy krajowe)
Nie kontroluje jednak aktów dotyczących praw podstawowych poza zakresem prawa unijnego
Katalog praw w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości:
Prawo do efektywnej kontroli sądowej
Prawo do rzetelnego procesu sądowego w rozsądnym czasie
Swoboda wypowiedzi
Prawo własności
Prawo do nietykalności mieszkania
Prawo do wyrażania przekonań religijnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz