Ochrona praw człowieka w systemie rady Europy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona praw człowieka w systemie rady Europy - strona 1

Fragment notatki:

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W SYSTEMIE RADY EUROPY
Jest to system europejski, regionalny ochrony praw człowieka, Rada Europy powstała w 1949 roku, Polska jest jej członkiem od 1991 roku.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - 1950 uchwalenie, 1953 weszła w życie. Odwołuje się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz do realizacji celów Rady Europy. Obejmuje w zasadzie dwa typy praw: prawa i wolności osobiste oraz polityczne. Przewiduje możliwość ograniczenia wybranych w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach praw, ale i takie, które bezwzględnie nie mogą być odrzucane np. zakaz tortur.
Proces kontrolny w ramach Rady Europy przestrzegania praw człowieka uległ gruntownym zmianom zwłaszcza w 1988 roku - co było spowodowane dojściem nowych państw bloku wschodniego, przesyceniem różnymi sprawami i dużymi opóźnieniami w działaniu. W efekcie w miejsce Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka został powołany jeden organ EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Jego różnica tkwi w tym, że działa cały czas a nie w formie sesyjnym jak poprzednia forma (siedziba Strasburg) .
W 2010 roku wprowadzono protokół usprawniający mechanizm kontrolny : wzmocnienie możliwości filtrowania dopuszczanych wniosków, stworzenie nowego kryterium dopuszczania spraw (odrzucenie = gdy wnioskodawca nie poniósł znaczących uszczerbków), wprowadzenie usprawnień efektywności (tych samych spraw rozpatrywanie, wykorzystywanie dotychczasowego wówczas dorobku orzecznictwa)
Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: powołuje ich Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy na okres 9 lat (bez opcji ponownego wyboru), kadencja upływa, gdy skończą 70 lat. Polskim sędzią jest PROF. LECH GARLICKI. Sędziowie orzekają jednoosobowo, komitet (3 sędziów), Izba (7 sędziów), wielka izba (17 sędziów)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz