Prawo europejskie I - dyrektywy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie I - dyrektywy - strona 1 Prawo europejskie I - dyrektywy - strona 2

Fragment notatki:

21.03.2013
C.d. Dyrektywy - wydaje je Rada Unii i Parlament, delegowane wydaje KE, a wykonawcze wydaje też KE. Są kierowane do wszystkich państw, czasem do niektórych państw członkowskich, rzadko do jednego państwa członkowskiego. Dyrektywa obowiązuje co do celu i rezultatu. Trzeba zrealizować cel i osiągnąć rezultat. Bo jest to akt prawny rezultatu. Środki są alternatywne. Unia Europejska wskazuje, jakimi metodami to ogarniać, ale nie jest to obligatoryjne. Dyrektywa wchodzi w życie w terminie umożliwiacjącym prawidłowe zrealizowanie celów dyrektywy. Sposoby wchodzenia dyrektywy w życie: dyrektywa wymaga, aby państwo członkowskie które takową otrzymało, aby wydany został akt prawa krajowego (akt konsumujący który konsumuje dyrektywę). UE wskazuje dwa typy aktów: ustawa lub najwyższy akt wykonawczy! W Polsce najwyższą ustawą jest rozporządzenie Prezesa RM. 
Dyrektywa wymaga notyfikacji. Dyrektywa nie ukazuje się w porządku prawnym prawa krajowego, ponieważ są one ukryte. Akt prawny o nazwie dyrektywa - w Polsce 16. Włosi - 830.
Dyrektywa jest wydawana jest w kwestiach standaryzacji prawa unijnego. 
Decyzje - tak jak dyrektywy (kto wydaje). Adresat - jedno państwo, konkretnie. Decyzja unijna jest w konstrukcji podobna do decyzji w Polsce. Decyzja obowiązuje tak jak dyrektywa - w całości. Realizowanie celów i osiąganie rezultatów. Decyzja wchodzi w życie jak dyrektywa. Trzeba je notyfikować, jeśli dotyczy państwa to Premier Rządu ją notyfikuje. Decyzja jest konsumowana przez akty prawa krajowego. Najwyższy akt wykonawczy lub inny akt wykonawczy centralny. Decyzja w życie wchodzi tak jak dyrektywa. Decyzje umieszcza się w miejscu rozporządzenia albo w innym akcie wykonawczym. 
Rodzaje decyzji:
 Decyzja uprzywilejowujące   Decyzje obligujące ROZPORZĄDZENIA I DECYZJE I DYREKTYWY - trzeba je wykonać, są obligujące
ZALECENIA I OPINIE - soft law.
Zalecenia - mogą je wydawać wszystkie instytucje unijne. Adresat - państwa członkowskie. Obowiązują w zakresie żadnym w zasadzie. Wyjątek: 
Funkcje zaleceń: wypełniają dwie funkcje: zalecenie ma ułatwić, umożliwić państwu przyjęcie w przyszłości rozporządzenia, dyrektywy i decyzji. (Droga dochodzenia do tego stanu). Zalecenie, musi być wydane na co najmniej 3 miechy przed planowanym wydaniem aktu planowego. Musi być opisane, co będzie wydanego przyszłości w danym rozporządzeniu. Państwo, które takie zalecenia otrzyma, nie może już wydawać aktów prawnych które byłyby sprzeczne z treścią tego aktu. Państwo może utrzymywać akty sprzeczne z tym zaleceniem do deadline'u. Przygotowanie państwa do przyjęcia akt obligatoryjnego!! Jest to!!!
2 funkcja - jest to instrument prawny osiągania standardów prawa krajowego do prawa europejskiego


(…)

… (naruszenia dyscyplinarne)
FUNKCJE:
 Funkcja sądu międzynarodowego A) Orzeczenia sądu są ostateczne, trzeba je wykonać
B) Spory mogą dotyczyć albo państw członkowskich albo państw członkowskich i państw stowarzyszonych. 
 Funkcja sądu konstytucyjnego: A) wydaje opinie a nie orzeczenia
B) sąd bada, czy prawo krajowe i Instytucjonalne jest zgodne z traktatami.
 Funkcja sądu najwyższego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz