Prawo Europejskie - ćwiczenia (KE)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Europejskie - ćwiczenia (KE) - strona 1 Prawo Europejskie - ćwiczenia (KE) - strona 2

Fragment notatki:


ĆWICZENIA IV Źródła informacji KE o naruszeniach prawa UE przez państwo członkowskie:
- sprawozdania Trybunału Obrachunkowego i OLAFu
- istniej obowiązek informowania w jaki sposób państwa wdrażają dyrektywę( transpozycja i implementacja dyrektyw)
- z własnych informacji KE
- bazy dyrektyw
- Komisja Petycji - skargi indywidualne są największym źródłem informacji dla KE(40-45%)
- formularz skargi ( wskazać co jest naruszane, jakie działania już dokonała jednostka, dowody, należy określić czy naruszenie dotyczy funduszy unijnych. Takie sprawy rozpatrywane są najszybciej. KE musi informować skarżącego jaki jest los postępowania. W ciągu 12 miesięcy KE jest zobowiązana podjąć decyzję czy zajmie się tą sprawą czy też nie. Jeśli uzna że nie to musi podać skarżącemu uzasadnienie. Potem w postępowaniu jednostka nie ma żadnych praw. Rola jednostki kończy się
Czynna legitymacja procesowa innego państwa członkowskiego.
- art. 259 TFUE
- każde państwo może wnieść sprawę do TSUE jeśli inne państwo uchybiło zobowiązań
- najpierw powinno wnieść sprawę do KE
Pierwszy taki przypadek miał miejsce kiedy Brytyjczycy wydali rozporządzenie własne na temat łowienia ryb mimo zakazu UE. Legitymacja procesowa bierna:
-państwo jako podmiot odpowiedzialny - szerokie rozumienie - wszystkie podmioty sprawujące władzę państwową i podmioty nad którymi państwo sprawuje kontrolę lub powierza im wykonanie zadań publicznych i części składowe w przypadku państw federalnych Za co państwo członkowskie ponosi odpowiedzialność
- za naruszenie zobowiązania Rodzaje naruszenia prawa przez państwo”
-działanie/ zaniechanie (prawa pierwotnego, rozporządzeń-zakaz transpozycji czyli przeniesienie prawa UE na grunt prawa krajowego w postaci prawa krajowego, dyrektywy -brak/niewłaściwa/ niepełna transpozycji, decyzji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz