Prawo europejskie-konwersatorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie-konwersatorium - strona 1 Prawo europejskie-konwersatorium - strona 2 Prawo europejskie-konwersatorium - strona 3

Fragment notatki:

Prawo europejskie, konwersatorium, dr Marta Witkowska
I. Charakter prawny i praktyka stosowania aktów ustawodawczych i nieustawodawczych w UE
art 289-akty prawa pochodnego: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje na wniosek KE, przyjęcie przez RUE i PE, brak podziału, tylko wymienienie, ustawodawcze i nieustawodawcze mają charakter wiążący
1. Akty bez przymiotnika- wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, wynika to z TFUE
Prawo wtórne -akty ustawodawcze -przyjęte w drodze procedury prawodawczej (zwykłej i specjalnej)
-akty nieustawodawcze- akty delegowane, wykonawcze i pozostałe
-akty delegowane (władza wykonawcza działająca w charakterze ustawodawczym) -akty wykonawcze (realizacja władzy wykonawczej) -akty „bez przymiotnika”
-porozumienia międzyinstytucjonalne
2. Akty ustawodawcze:
-inicjatywa jest dla KE propozycja inicjatywy ustawodawczej (procedura zwykła)
-inicjatywę mają też PCZ, PE, Rada UE, SO, TS UE, EBC, EBI w procedurze specjalnej
-upoważnienie do wydania aktu wynika bezpośrednio z traktatu
-opinia KE-S i KR
- zawsze decyduje Rada i PE - kontrola sądowa uprawnień decyzyjnych (akt może być sprzeczny z prawem traktatowym, kontroluje to ETS, podstawą prawną do wydania kary jest traktat)
3. Akty delegowane
-upoważnienie do wydania w akcie ustawodawczym
-wydawane przez KE w celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, mniej istotnych elementów aktu ustawodawczego, -popularnie określane jako środki „quasi-legislacyjne”
-mają przymiotnik „delegowany”
-sądowa kontrola uprawnień decyzyjnych
- ogólny: na terenie Unii wszystkie państwa członkowskie wjazd do UE
- indywidualny: producenci paszy w Danii muszą płacić podatek ...
-komitologia- Procedura regulacyjna połączona z kontrolą umacnia uprawnienia PE
w zakresie nadzorowania działalności KE
- akt daje delegacje, mówi co wolno, a czego nie, możliwość odwołania delegacji, możliwość wyrażenia sprzeciwu
- kiedyś było to kontrolowane przez grupy eksperckie a teraz kontrolowane przez PE i RUE, decyzję wydaje PE i RUE- specjalna procedura uprawnień delegowanych
- można zablokować wejście w życie aktu, albo odwołać delegacje, cofnąć ją
4. Akty wykonawcze Akty wykonawcze art. 291 TFUE -kompetencja wykonawcza należy do PCZ, kontrolowanie należy również do PCZ
-akty Rady lub Komisji, gdy konieczne są jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów UE


(…)

… z państw UE. Sieć miała swój początek we wspólnej inicjatywie Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Obie instytucje mianują 2 współdyrektorów ECPRD. Parlament Europejski prowadzi sekretariat i zarządza stroną internetową. Cele ECPRD to głównie: promowanie wymiany informacji, opinii i doświadczeń na tematy istotne zarówno dla Parlamentu Europejskiego, jak i dla parlamentów…
… krajowych nie nadąża za dynamiką zmian w prawie UE
konieczność dokonywania gruntownych zmian
konieczność zmiany konstytucji (europejski nakaz aresztowania)
obywatel traci zaufanie do instytucji władzy, poczucie zagubienia w nowych przepisach
16. Wypełnianie obowiązku notyfikacji
1. Powiadomienie Powiadomienie/dostarczenie:
-adresatowi decyzji wydanej przez Radę lub Komisję państwu członkowskiemu orzeczenia…
…); inicjatywy prawodawczej nie ma tu KE (po TL); inicjatywę prawodawczą mają państwa członkowskie (1/3), PE, Rada UE, Sąd Obrachunkowy, TS UE, EBC, Europejski Bank Inwestycyjny; rozstrzyga Rada UE z udziałem PE albo PE z udziałem Rady UE; jeśli obszar spraw dotyczy PE to wtedy PE z udziałem Rady UE, jeśli obszar spraw dotyczy Rady UE to odwrotnie; preferowany jest kompromis ale nie jest bezwzględnie konieczny…
… (hierarchia aktów prawnych)
W jakich sprawach?
(po traktacie Lizbońskim) (13 grudnia 2007-1 grudnia 2009)
-we wszystkich sprawach dot. integracji Eu, a za zgodą wszystkich P. Cz., może być wydawane w polityce zagranicznej bezpieczeństwa UE
-rozporządzenie obowiązuje w całości co do celu, środków, realizacji etc.
12. Dyrektywa
a)Kto wydaje?
-w ramach prawa prawodawczego Rada UE i PE
-w ramach prawa…
… do ECPRD.
Więcej informacji:
Strona internetowa ECPRD: http://www.ecprd.europarl.europa.eu/ lub www.ecprd.org
Międzyparlamentarna wymiana informacji UE (IPEX)
Aby ułatwić przepływ informacji, parlamenty państw członkowskich - we współpracy z Parlamentem Europejskim - utworzyły własną bazę danych i stronę internetową - www.ipex.eu IPEX zawiera dokumenty dotyczące kontroli parlamentarnej i informacje o Unii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz