Procedura pytań prejudycjalnych - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura pytań prejudycjalnych - ćwiczenia - strona 1 Procedura pytań prejudycjalnych - ćwiczenia - strona 2 Procedura pytań prejudycjalnych - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:


ĆWICZENA 8
Procedura pytań prejudycjalnych: art. 267 TFUE
Jeśli sąd niższej instancji popełni błąd to może być apelacja ale jeśli Sąd Najwyższy popełni błąd to musi on zadać pytanie. Sąd którego orzeczenie nie podlegają zaskarżeniu: Teoria abstrakcyjna - ( sądy hierarchiczne najwyższe w danym systemie prawnym
Teoria konkretna - ( sądy od których rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie nie ma środków odwoławczych (są sytuacje w których po orzeczeniach sądu apelacyjnego nie przysługuje kasacja do Najwyższego) Wyłączenie z obowiązku zadania pytania prejudycjalnego:
- Doktryna acte clair( wykładnia prawa unijnego jest dokładna i nie budzi żadnych wątpliwości)
- Doktryna acte eclaire( Trybunał już wypowiedziała się w takiej sprawie wcześniej) Zakres przedmiotowy pytań prejudycjalnych : art. 267 TFUE
Pytanie prejudycjalne nie może dotyczyć :
- Ważności prawa pierwotnego(unieważnić prawo pierwotne mogą tylko państwa członkowskie, nie można pytać o ważność prawa pierwotnego) - Ważności i interpretacji prawa krajowego ( tylko unijnego, - Ważności interpretacji prawa międzynarodowego
Przesłanki wniesienia pytania prejudycjalnego
- art. 267 TFUE ( niezbędność pomocy ze strony TS, Procedura - aspekty formalne
-Decyzja o przekazaniu sprawy- swobodna kompetencja sądu krajowego( sąd krajowy wyjaśnia stan faktyczny i prawny dla TS, TS nie ma obowiązku zagłębiania się w okoliczności sprawy) - Wniosek- w formie pytań ( pytania mają formułę schodkową, - powiadamiane są strony, państwa członkowskie + KE, ew. innych inst./ organów - 2 m-ce na przedstawienie uwag Orzeczenie prejudycjalne:
-Wyrok prawomocny z chwilą publicznego ogłoszenia- ostateczny i niezaskarżalny. -Wiążący dla sądu krajowego- inter partes( między stronami) przeciwieństwo erga omnes( wobec wszystkich np. prawo własności). Wyrok jest formalnie inter partes a w praktyce erga omnes w związku z act eclaire - Wiążący dla wszystkich sądów rozpatrujących sprawę w toku instancyjnym
Warianty procedur prejudycjalnych:
- Tryb ogólny- 5 letni okres przejściowy dla - Pilny ( został wprowadzony traktatem lizbońskim, art. 267 TFUE, średnio 18 miesięcy, funkcjonuje od 01.03.2008r. - decyzja Rady z 2007r., dotyczy dawnego III filaru( PWBiS), Skrócone terminy, rozpatruje specjalnie wyznaczona izba , ograniczona liczba uczestników, środki elektronicznej komunikacji. Odpowiedzialność instytucji za naruszenie prawa UE- kontrola sądowa na poziomie unijnym
Sąd krajowy nie może unieważnić prawa unijnego, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz