Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej - strona 3

Rozwój kontynentalnego prawa antymonopolowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Rozwój kontynentalnego prawa antymonopolowego W Europie pierwsze inicjatywy zmierzające do stworzenia ustawodawstwa antymonopolowego pojawiły się w AUSTRII ok. 1890 r. (brak aktów prawnych). Pierwsza kontynentalna europejska ustawa antymonopolowa została przyjęta w NIEMCZECH w 1923 r. spowodow...

Rozwój prawa antymonopolowego przed przyjęciem Ustawy Shermana

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

1. Rozwój prawa antymonopolowego przed przyjęciem Ustawy Shermana Pewne ślady prawa antymonopolowego odnajdziemy w prawie rzymskim: niektórzy teoretycy uważają, że konstytucja cesarza Zeno, władającego Cesarstwem Wschodnim w latach 474-491, z 483 r. stanowiła inspirację dla twórców Ustawy Sher...

Spór między literalistami a zwolennikami reguły rozsądku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Spór między literalistami a zwolennikami reguły rozsądku (1890 - 1911) Przedstawiciele koncepcji reguły rozsądku wychodzili z założenia, że tylko nierozsądne ograniczenia w handlu mogą być uznane za nielegalne. Literaliści odrzucali regułę rozsądku i bliżsi byli dosłownemu brzmieniu Ustawy She...

Egzekwowanie zakazów zawierania porozumień ograniczających konkurencję...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

System egzekwowania zakazów zawierania porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej tworzą instrumenty o charakterze publiczno- i prywatnoprawnym. W pierwszej z tych grup wyróżnić można środki administracyjne i karne. Najważniejszym prywatnym instrumentem egzekwowania...

Prawo antymonopolowe a prawo własności intelektualnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Teorie relacji między prawem antymonopolowym a prawem własności intelektualnej a. teoria nadrzędności prawa antymonopolowego - akcentuje się antykonkurencyjne oddziaływanie OWI przy jednoczesnym bagatelizowaniu znaczenia tej dziedziny prawa dla promocji innowacji. Uznaje się znaczenie OWI jako ...

Współpraca komisji z sądami krajowymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

WSPÓŁPRACA KOMISJI Z SĄDAMI KRAJOWYMI: Współpraca Komisji z sądami krajowymi nie jest tak ścisła, jak współpraca pomiędzy Komisją a krajowymi organami ochrony konkurencji. Tak naprawdę reguły współdziałania między Komisją a sądami krajowymi nie zostały wprost unormowane w prawie unijnym. Należ...

Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnego połączenia przedsiębiorstw...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

WYTYCZNE W SPRAWIE OCENY HORYZONTALNEGO POŁĄCZENIA PRZEDSIEBIORSTW Przydatnymi wskazówkami przy ocenie horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw są: analiza udziałów w rynku oraz badanie poziomu koncentracji. W myśl pkt. 15 Wytycznych, udziały w rynku po połączeniu oblicza się zgodnie z założen...

Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnego połączenia przedsiębiorstw...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

WYTYCZNE W SPRAWIE OCENY NIEHORYZONTALNEGO POŁĄCZENIA PRZEDSIEBIORSTW Połączenia niehoryzontalne dzielimy na wertykalne/pionowe i konglomeratywne. Pierwsze z nich zostały zdefiniowane jako te, które dotyczą przedsiębiorstw prowadzących działalność na różnych ogniwach łańcucha dostaw. Na przykład...

Prawo antymonopolowe - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE PRAWO ANTYMONOPOLOWE - element większego zespołu norm prawnych zorientowanych na zapewnienie właściwego funkcjonowania mechanizmów konkurencyjnych. Nie można jednak powiedzieć, że prawo antymonopolowe jest zbiorem norm, których zadaniem jest maksymalne zaostrzenie ...

Handel lub wymiana towarowa w prawie Stanów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Zakaz monopolizacji i stosowania praktyk ograniczających handel lub wymianę towarową w prawie Stanów Zjednoczonych Odpowiednikami europejskiego modelu zakazów nadużywania pozycji dominującej i zawierania porozumień ograniczających konkurencję w systemie Stanów Zjednoczonych są art. 1 i 2 Ustawy ...