Rozwój kontynentalnego prawa antymonopolowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój kontynentalnego prawa antymonopolowego - strona 1 Rozwój kontynentalnego prawa antymonopolowego - strona 2

Fragment notatki:


Rozwój kontynentalnego prawa antymonopolowego
W Europie pierwsze inicjatywy zmierzające do stworzenia ustawodawstwa antymonopolowego
pojawiły się w AUSTRII ok. 1890 r. (brak aktów prawnych). Pierwsza kontynentalna europejska
ustawa antymonopolowa została przyjęta w NIEMCZECH w 1923 r. spowodowana powojennnym
kryzysem inflacyjnym, usunięta z porządku prawnego w latach trzydziestych. Do ponownego
ożywienia prac nad prawem antymonopolowym doszło po II wojnie światowej w Niemczech. Stało
się to za sprawą, po pierwsze nacisków amerykańskich władz okupacyjnych, po drugie za sprawą
koncepcji ordoliberalizmu (Szkoła Feiburska) - połączenie anglosaskiego liberalizmu i katolickiej
etyki społecznej. Ordoliberałowie uważali, że państwo powinno bronić sprawnego funkcjonowania
mechanizmów rynkowych przed monopolami. Wg nich swoboda gospodarcza i konkurencja
stanowią gwarancje dobrobytu i wolności politycznej.
Art. 3 TUE: Unia działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest m.in. społeczna
gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności.
Art. 20 Konstytucji RP
Niemcy, 1947 r. - prawo antykartelowe
1 stycznia 1958 r. - Niemiecka Ustawa Antymonopolowa
5. Powstanie wspólnotowego prawa antymonopolowego
Już w Traktacie Ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z 1951 r. znajdowały się
unormowania zakazujące zawierania umów kartelowych i nadużywania siły ekonomicznej oraz
przewidujące kontrolę koncentracji przedsiębiorstw. Dojrzałą postać wspólnotowe prawo
antymonopolowe osiągnęło dzięki umieszczeniu w Traktacie Rzymskim z 1957 r. art. oraz art. 81-
88. Obecnie największe znaczenie mają:
rozporządzenie 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art.
101 i 102 Traktatu oraz rozporządzenia 139/2004 w sprawie koncentracji przedsiębiorstw.
6. Rozwój polskiego prawa antymonopolowego
Początków polskiego prawa antymonopolowego doszukać można się już w okresie
międzywojennym:
1. 28 marca 1933 r. Ustawa o kartelach
2. 13 lipca 1939 r. Ustawa o porozumieniach kartelowych (nie weszła w życie przed
wybuchem wojny)
Do końca okresu realnego socjalizmu prawo antymonopolowe istniało w Polsce jedynie w
szczątkowej postaci. Jego najważniejszym elementem była Ustawa z dn. 28 stycznia 1987 r. o
przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. W dniu 24 lutego 1990 r.
przyjęto Ustawę przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, która była bliska wzorcom
wspólnotowym. Za wydarzenie przełomowe w ewolucji polskiego prawa antymonopolowego uznaje się ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz