Polityka antymonopolowa w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka antymonopolowa w Polsce - omówienie - strona 1 Polityka antymonopolowa w Polsce - omówienie - strona 2 Polityka antymonopolowa w Polsce - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Wydział Zarządzania i Informatyki
Kierunek studiów - Zarządzanie STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE
Temat referatu: Polityka antymonopolowa w Polsce
Wrocław, semestr letni SPIS TREŚCI
WSTĘP
Monopol jest to forma rynku, na którym działa jeden sprzedawca przy nieograniczonej liczbie nabywców. Monopol może przybierać formę związków producentów (kartel, trust, koncern) dających przewagę ekonomiczną nad konkurentami poprzez osiąganie wyższych zysków, dzięki korzystnemu kształtowaniu cen sprzedaży, jak i wobec możliwości narzucania niskich cen dostawcom. Monopole produkują mniej, niż wynosi wielkość produkcji pożądana społecznie, i w efekcie ustalają cenę na poziomie wyższym od kosztu krańcowego. W konsekwencji prowadzi to do osiągania przez nie wyższego niż warunkach wolnej konkurencji zysku, zwanego zyskiem monopolowym oraz hamowania postępu technicznego i narzucaniu innym podmiotom gospodarczym warunków transakcji niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji. Monopole nie wykorzystują w pełni zdolności wytwórczych i mają wyższe przeciętne koszty produkcji. Taka sytuacja jest niekorzystna dla gospodarki, dlatego też większość państw wprowadziło politykę antymonopolową, która ma ograniczać praktyki monopolistyczne oraz ograniczać koszty społeczne związane z monopolizacją. Polityka antymonopolowa, jest to ogół działań państwa mających na celu przeciwdziałanie procesom monopolizacji lub ich skutkom i ochronę zasad wolnej konkurencji. Wyróżnia się następujące formy polityki antymonopolowej:
całkowity zakaz działań zmierzających do ograniczenia konkurencji - zakazane są m.in.: tajne umowy, kartele, wykupywanie akcji konkurentów itp. W szczególności tego rodzaju czynności podejmowane są w stosunku do firm oferujących usługi telekomunikacyjne oraz finansowe i doradcze,
ograniczenie w istnieniu monopoli - dopuszczalne jest istnienie monopoli w tych dziedzinach, w których możliwość rozwoju wolnej konkurencji jest nikła. W skrajnym przypadku uznaje się, iż istnienie monopoli w niektórych gałęziach gospodarki może być dla niej nawet korzystne. Mogą to być sektory, w których skala produkcji jest wielka i pozwala widocznie ograniczyć koszty produkcji, nie będąc jednocześnie źródłem kosztów społecznych. W takich przypadkach państwo stosuje zwykle szereg ograniczeń i kontroluje zyski, ceny, a także pozostawia sobie możliwość ich regulacji. Przykładem może być produkcja i transport energii elektrycznej.


(…)

… energii elektrycznej.
POLITYKA ANTYMONOPOLOWA
Polityka antymonopolowa zakazuje postępowania niezgodnie z zasadami wolnej konkurencji oraz przeciwdziała powstawaniu struktur monopolistycznych, jest głównym sposobem ograniczania przez politykę publiczną nadużywania pozycji rynkowej przez wielkie firmy. Politykę tą wyrosły z reformy takich aktów prawnych, jak: Ustawa Shermana (1980) i ustawa Claytona (1914). Idea polityki antymonopolowej nie była popularna poza Stanami Zjednoczonymi. Wyrazem tego może być wrogie przyjęcie przez kraje Europy zachodniej, państwa socjalistyczne i kraje rozwijające się propozycji amerykańskich w zakresie prawa anty trustowego, podczas prób stworzenia nowego ładu ekonomicznego po II wojnie światowej. Podjęcie te zmieniło się w połowie lat pięćdziesiątych. Traktat Rzymski z 1958 r., powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarcza, zawierał podstawowe unormowania polityki antymonopolowej. Tego typu unormowania znajdują się również w Traktacie z Maastricht przekształcającym EWG w Unię Europejską (art. 81 i 82).
Ustawodawstwo antymonopolowe w Polsce przeszło istotną ewolucję. W realiach przedwojennych odnosiło się praktycznie do karteli, taką pierwszą ustawą była ustawa z 28…
… na przykładnie Invest-Banku, PKN Orlen, PGE, Getin Banku oraz firmom Koral i sieci sklepów Żabka.
Dnia 12 października 2005 Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Invest-Bankowi o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Sprawa ta dotyczyła, klientki owego banku, która w 2003 roku uzyskała kredyt na zakup towarów i usług w systemie Sprzedaży Ratalnej. Kredyt ten został spłacony w roku 2004…
… związane z wpisem na listę prowadzoną przez BIK S.A., przed czym nie mogą się bronić, gdyż nie są informowani przez Bank o powstałym zadłużeniu i związanymi z tym konsekwencjami. Invest-Bankowi został postawiony zarzut naruszenia obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji przekazywania informacji do BIK.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na PKN Orlen karę…
… Konkurencji i Konsumentów BRE Bank i Millennium Bank. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w marcu 2008 roku wszczął postępowanie przeciwko spółce Koral i Żabka. Zdaniem Urzędu zawały niedozwolone porozumienie ustalając cenę odsprzedaży lodów. Jednym z postanowień umowy o współpracy obowiązującej w latach 2006-2007 pomiędzy tymi przedsiębiorcami było zobowiązanie Żabki do stosowania cen nie niższych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz