Przeciwdziałania monopolom na rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeciwdziałania monopolom na rynku - strona 1 Przeciwdziałania monopolom na rynku - strona 2 Przeciwdziałania monopolom na rynku - strona 3

Fragment notatki:


Monopol jest składnikiem podmiotowej struktury rynku, którą może charakteryzować szerszy lub węższy zakres występowania sytuacji monopolistycznych. Zakres ten wyraża stopień zmonopolizowania podaży, który jest zazwyczaj zróżnicowany w różnych segmentach rynku.
Zjawisko monopolu jest związane z działaniem na rynku sprzedawców, czyli podmiotów, które reprezentują podaż. Monopol występuje wówczas gdy:...
Państwo reguluje porozumienia monopolistyczne na rynku za pomocą systemu prawnego określającego:

*rodzaj porozumień monopolistycznych, które mogą być zawierane między sprzedawcami,
*sfery życia gospodarczego, w których takie porozumienia są zabronione lub takie sfery, w których pewne rodzaje porozumień są dozwolone.

Regulacja porozumień monopolistycznych jest instrumentem, który wykorzystuje państwo w procesie zmian zakresu występowania sytuacji monopolistycznych na rynku.

Demonopolizacja rynku za pomocą regulacji zabronionych lub dozwolonych porozumień monopolistycznych między sprzedawcami stwarza przesłanki ograniczenia praktyk monopolistycznych. ...


przeciwdziałania monopolom na rynku.
Przeciwdziałania monopolom na rynku.
Monopol jest składnikiem podmiotowej struktury rynku, którą może charakteryzować szerszy lub węższy zakres występowania sytuacji monopolistycznych. Zakres ten wyraża stopień zmonopolizowania podaży, który jest zazwyczaj zróżnicowany w różnych segmentach rynku. Zjawisko monopolu jest związane z działaniem na rynku sprzedawców, czyli podmiotów, które reprezentują podaż. Monopol występuje wówczas gdy:
*na rynku istnieje jeden sprzedawca danego produktu lub usługi,*oferowany przez sprzedawcę produkt lub usługa nie mają substytutów (zamienników)
Istnienie na rynku jednego sprzedawcy produktu lub usługi jest warunkiem koniecznym występowania monopolu jednak monopol nie musi być związany z działaniem na rynku sprzedawców reprezentujących duże rozmiary działalności. Monopolistą może być sprzedawca o małych rozmiarach działalności.Monopol na rynku może się pojawić pod wpływem oddziaływania rozmaitych czynników. Wyróżniamy dwie grupy źródeł powstawania monopolu: 1) Źródła pozarynkowe - powstawanie monopolu jest konsekwencją decyzji oraz okoliczności znajdujących się poza rynkiem, np:
*decyzje podejmowane przez państwo,*okoliczności związane z ograniczonością zasobów oraz segmentu rynku.
Państwo tworzy i utrzymuje monopol, dotyczy to głównie sfery infrastruktury oraz działających w niej przedsiębiorstw usługowych np. poczta lub telekomunikacja itp. Państwo może tworzyć monopol na podstawie decyzji polegających na przyznawaniu jednemu sprzedawcy praw wyłączności działania w danym segmencie rynku ale ów sprzedawca może posiadać wyłączność działania ze względu na chroniony prawem patent. Źródłem powstawania monopolu mogą być ograniczone zasoby, które są materialną podstawą działania sprzedawcy oraz ograniczona wielkość popytu w danym segmencie rynku.
2) Źródła rynkowe - powstawanie monopolu jest konsekwencją oddziaływania stosunków rynkowych oraz postępowania podmiotów rynku, np:
* nowe potrzeby nabywców oraz nowe produkty lub usługi,* osiąganie i wykorzystywanie przez sprzedawców przewagi konkurencyjnej na rynku.
Monopol na rynku może się pojawiać, gdy sprzedawca:
*odkryje lub wykreuje nowe potrzeby u nabywców oraz jako pierwszy wytworzy produkt lub usługę zaspakajającą te potrzeby,* odkryje lub wykreuje nowe sposoby zaspokajania istniejących potrzeb nabywców za pomocą nowego produktu lub usługi. Sytuacje monopol

(…)

… lub naruszony działaniami podmiotów wymienionych w pierwszej grupie. Są to także konsumenci.
W trzeciej grupie znajdują się podmioty orzekające w sprawach objętych ustawą antymonopolową. Zadania z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, rozwoju konkurencji i ochrony interesów konsumentów realizuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy Urzędu…
… naruszenia przepisów ustawy może wystąpić:
1) przedsiębiorca lub związek przedsiębiorców którzy wykażą swój interes prawny ; 2) organ samorządu terytorialnego 3) kontroli państwowej 4) rzecznik konsumentów 5) organizacja konsumencka . Przed wydaniem postanowienia o wszczęciu lub decyzji o odmowie wszczęcia postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Prezes…
… lub dozwolonych porozumień monopolistycznych między sprzedawcami stwarza przesłanki ograniczenia praktyk monopolistycznych. Bibliografia:
„Funkcjonowanie rynku” - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne- Warszawa 2002 rok

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz