Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej

note /search

Aksjologia prawa antymonopolowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1554

Aksjologia prawa antymonopolowego 1. Prawo antymonopolowe w „logice własności” i w „logice konkurencji” Wyodrębnia się dwa charakterystyczne sposoby porządkowania zależności aksjologicznych występujących na płaszczyźnie prawa antymonopolowego: „logika konkurencji” oraz „logika własności”. Oba te ...

Decyzje dotyczące artykułów 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii E...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

DECYZJE KOMISJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ART. 101 i 102 TFUE Jeżeli Komisja stwierdzi naruszenie art. 101 lub 102 TFUE, może nakazać przedsiębiorstwom zaprzestanie zachowań sprzecznych z prawem unijnym. Wydając decyzje Komisja powinna stosować środki proporcjonalne do naruszenia i konieczne do je...

Decyzje prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach ko...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

DECYZJE PREZESA UOKiK W SPRAWACH KONCENTRACJI: Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Prezes Urzędu zakazuje, w d...

Stosowania praktyk ograniczających konkurencję

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Egzekwowanie zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję w prawie polskim 1. Administracyjne środki egzekwowania zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ: W myśl art. 49 ust. 1 uokik: Postępowanie ...

Egzekwowanie zakazów monopolizacji w USA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Egzekwowanie zakazów monopolizacji i zawierania porozumień ograniczających konkurencję w prawie Stanów Zjednoczonych System egzekwowania amerykańskiego prawa antymonopolowego jest bardzo rozbudowany i efektywny. Cechą charakterystyczną sy...

Kary pieniężne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

KARY PIENIĘŻNE: Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, k arę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia, przewidzianego...

Kompetencje decyzyjne krajowych organów ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

KOMPETENCJE DECYZYJNE KRAJOWYCH ORGANÓW OCHRONY KONKURENCJI W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ART. 101 I 102 TFUE Narodowe organy ochrony konkurencji - w Polsce Prezes UOKiK - stosują zarówno krajowe jak i unijne prawo antymonopolowe. Art. 5 Rozporządzenia 1/2003 określa maksymalny zakres ...

Koncentracja kapitału

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2086

KONCENTRACJA KAPITAŁU: Koncentracja kapitału jest jednym z charakterystycznych elementów globalizacji. Jej plusem jest to, że ogromne korporacje, przynajmniej w niektórych sferach gospodarki, są wysoko efektywne i 43 prowadzą pożyteczne prace badawczo-rozwojowe. Działalność wielkich przedsięb...

Kontrola koncentracji przedsiębiorców w prawie polskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

Kontrola koncentracji przedsiębiorców w prawie polskim Problematyka ta została unormowana w dziale II uokik, a polskie rozwiązania wzorowane są na prawie unijnym. ZAKRES OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA ZAMIARU KONCENTRACJI: Zgodnie z art. 13 ust. 1 uokik, zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi ...

Kontrola kocentracji przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

KONTROLA KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW W PRAWIE UE EWOLUCJA ZASAD KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW W PRAWIE UNIJNYM (WSPÓLNOTOWYM) Unormowania dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw znajdowały się już w Traktacie ustanawiającym EWWiS. Analogiczne przepisy nie zostały jednak umiesz...