Egzekwowanie zakazów monopolizacji w USA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekwowanie zakazów monopolizacji w USA - strona 1 Egzekwowanie zakazów monopolizacji w USA - strona 2 Egzekwowanie zakazów monopolizacji w USA - strona 3

Fragment notatki:


Egzekwowanie zakazów monopolizacji i zawierania porozumień ograniczających konkurencję w prawie Stanów Zjednoczonych System egzekwowania amerykańskiego prawa antymonopolowego jest bardzo rozbudowany i
efektywny. Cechą charakterystyczną systemu antymonopolowego Stanów Zjednoczonych jest duże znaczenie instrumentów prywatnych, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej. Istnieje także o dpowiedzialność karna za naruszenie prawa antymonopolowego (czego nie ma w
Polsce, a w UE jest tylko w kilku państwach członkowskich, m.in. w Zjednoczonym Królestwie,
Irlandii, Estonii i na Węgrzech)
W Stanach Zjednoczonych w egzekwowaniu prawa antymonopolowego biorą udział trzy grupy podmiotów: ➢ federalne organy antymonopolowe: Federalna Komisja Handlowa (ang. FTC) oraz Wydział Antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości (ang. DOJ)
➢ podmioty prywatne ➢ stany 1. FEDERALNE ADMINISTRACYJNE ORGANY ANTYMONOPOLOWE: W Stanach Zjednoczonych równolegle funkcjonują dwa administracyjne organy antymonopolowe o
zbliżonych kompetencjach - FTC i DOJ. DOJ stanowi integralną część administracji prezydenckiej,
a FTC jest z niej wyodrębniona. Wydział Antymonopolowy (WA) jest częścią Departamentu Sprawiedliwości i kieruje nim
zastępca Prokuratora Generalnego , powoływanego i odwoływanego przez prezydenta.
Przysługują mu kompetencje do egzekwowania Ustawy Shermana. Tylko WADOJ może inicjować postępowania karne!!! Pracami FTC k ieruje pięciu komisarzy. Do jednej partii politycznej może należeć najwyżej trzech
z nich. Najważniejsze decyzje muszą być zatwierdzone przez większość z nich. Prezydent może
odwołać komisarza jedynie z uzasadnionych poglądów, a zasadność ta podlega kontroli sądowej.
Zakres decyzyjny FTC jest bardzo szeroki. Zgodnie z art. 5 Ustawy o Federalnej Komisji Handlu,
do jej zadań należy zwalczanie nieuczciwych metod konkurencji.
41
Naruszenie art. 1 i 2 Ustawy Shermana (US) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu. Zgodnie z powołanymi przepisami, na podmioty odpowiedzialne za naruszenie mogą
zostać nałożone również grzywny w wysokości miliona dolarów, jeżeli są one osobami fizycznymi i stu mln dolarów, gdy są one osobami prawnymi. Dodatkowo zgodnie z Criminal Fines Improvement Act z 1987 r. możliwe jest również nałożenie na przedsiębiorcę za naruszenie
prawa antymonopolowego, grzywny w wysokości podwójnej sumy zysków uzyskanych w wyniku naruszenia prawa antymonopolowego kub do podwójnej sumy szkód wyrządzonych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz