Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej - strona 2

Miejsce prawa antymonopolowego w porządku prawnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Miejsce prawa antymonopolowego w porządku prawnym 1. Prawo antymonopolowe a ochrona praw podstawowych Art. 6 TUE stanowi, że: 1. Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w St...

Nadużycie pozycji dominującej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Nadużycie pozycji dominującej Unijne prawo antymonopolowe nie zakazuje funkcjonowania przedsiębiorstw posiadających pozycję dominującą, ani monopoli. Nałożono jednak na nie pewne ograniczenia. Zgodnie z art. 102 TFUE: Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub w...

Szkody wyrządzone przy kontroli koncentracji przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UE ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY KONTROLI KONCENTRACJI: Zgodnie z art. 340 TFUE: W dziedzinie odpowiedzialności pozaumownej Unia powinna naprawić, zgodnie z zasadami ogólnymi, wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzone przez jej instytucje lub jej pracowników przy w...

Porozumienia między przedsiębiorstwami

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

POROZUMIENIA MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI - niezbędnym elementem każdego porozumienia jest zgodny zamiar stron - konsensus. Wywieść stąd można, że art 101 TFUE nie znajduje zastosowania do jednostronnych zachowań przedsiębiorstw, a ich nadużycia podlegają ocenie na gruncie zakazu nadużywania pozy...

Porównanie aksjologii unijnego, amerykańskiego i polskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Porównanie aksjologii unijnego, amerykańskiego i polskiego Rozwiązania przyjęte w poszczególnych systemach są bliskie. Ograniczenia różnic między amerykańskim a europejskim prawem antymonopolowym doszło w ciągu kilkunastu ostatnich lat, gdy...

Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

Postępowanie w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw w prawie UE NOTYFIKACJA: Koncentracje o wymiarze unijnym podlegają uprzedniemu zgłoszeniu/notyfikacji Komisji. Zgłoszenie takie powinno być dokonane przed jej przeprowadzeniem, ale po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przyję...

Prawo antymonopolowe a regulacja sektorowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Prawo antymonopolowe a regulacja sektorowa 2.1 Relacje między pojęciami prawa antymonopolowego i regulacji sektorowej Wiele rynków objętych jest równoległą publiczną interwencją o charakterze regulacyjnym i antymonopolową. W doktrynie dla odróżnienia unormowań regulacyjnych i antymonopolowych ...

Program Leniency w prawie Unii Eurpoejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Program LENIENCY w prawie UE Założenia, na których opiera się program leniency są zbliżone do ratio legis instytucji świadka koronnego w prawie karnym. („świadkiem koronnym jest sprawc...

Program Leniency w Stanach Zjednoczonych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

PROGRAM LENIENCY W STANACH ZJEDNOCZONYCH W październiku 1978 r. Wydział Antymonopolowy DOJ przyjął Corporate Leniency Policy. Zgodnie z nim przedsiębiorstwa, które dopuściły się naruszenia ...

Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w prawie odszkodowania...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

PRYWATNE ŚRODKI EGZEKWOWANIA ZAKAZU STOSOWANIA PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ W PRAWIE POLSKIM ODSZKODOWANIA: W prawie polskim prywatne instrumenty egzekwowania zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję są bardzo mało efektywne. Najważniejszą normatywną podstawą odpowiedzial...