Szkody wyrządzone przy kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkody wyrządzone przy kontroli koncentracji przedsiębiorstw - strona 1

Fragment notatki:


ODPOWIEDZIALNOŚĆ UE ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY KONTROLI
KONCENTRACJI:
Zgodnie z art. 340 TFUE: W dziedzinie odpowiedzialności pozaumownej Unia powinna naprawić, zgodnie z zasadami ogólnymi, wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzone przez jej instytucje lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. W jednym z wyroków Sąd Pierwszej Instancji uznał, że: 1. stwierdzenie pozaumownej odpowiedzialności Wspólnoty (Unii) w rozumieniu art. 340
TFUE za bezprawne postępowanie jej organów uzależnione jest od spełnienia łącznie wszystkich przesłanek, a mianowicie:
- bezprawności postępowania - rzeczywistego charakteru szkody oraz - istnienia związku przyczynowego między zarzucanym postępowaniem a powołaną szkodą Kryterium decydującym w tym względzie jest oczywiste i poważne naruszenie przez instytucję
wspólnotową granic przysługującego jej SWOBODNEGO UZNANIA 2. odpowiedzialność Wspólnoty (Unii) powstaje, jeżeli szkoda wynikła z „zachowania instytucji w przypadku, gdy wyraża się ono w akcie oczywiście sprzecznym z przepisami prawa i znacząco szkodliwym dla interesów stron trzecich wobec instytucji i nie może być ani uzasadnione ani wytłumaczone szczególnymi ograniczeniami, jakie nałożone są w obiektywny sposób na służbę w ramach jej normalnego funkcjonowania” ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz